Svend Bondo

Svend Bondo, industrikonsulent hos Arbejdsgiverne

Har du styr på sikkerheden på din arbejdsplads? Ellers kan det koste dig dyrt

Kommer Arbejdstilsynet på besøg i din virksomhed og erfarer, at du ikke har forsøgt at overholde reglerne, kan det komme til at koste dig dyrt. Det er budskabet fra Svend Bondo, industrikonsulent i Arbejdsgiverne.

- Vi ser virksomheder og montagesteder, der får forvirrende påbud eksempelvis om at installere afspærringer eller udsugning ved nogle forholdsvis enkle arbejdsstationer, hvor mindre nok kunne have gjort det, siger Svend Bondo.

For at imødegå denne problematik har Arbejdsgiverne lavet en vejledning til hvordan, at man hurtigt og enkelt kan gennemgå sin virksomhed og sikre, at man lever op til reglerne.

- Går man tjeklisten igennem på arbejdspladsen, udfylder handleplanen og det overskuelige skema for risikovurdering, står man klart stærkere ved et besøg fra Arbejdstilsynet og får sikret sit arbejdssted bedre. Mange tiltag behøver ikke at koste alverden, siger Svend Bondo, der understreger, at hvis Arbejdstilsynet derimod er nødt til at give et påbud, bliver det ofte væsentlig dyrere.

- Efter et påbud er der ingen vej tilbage. De forhold som Arbejdstilsynet har fundet, skal rettes. Her hjælper efterfølgende analyser og målinger dig ikke. Havde du derimod lavet dem før og anvendt resultaterne, havde du haft en progressiv arbejdspladsvurdering og havde stået anderledes ved et besøg fra Arbejdstilsynet. Så sørg nu for at være på forkant, siger Svend Bondo.

Arbejdsgiverne holder i efteråret temadage om sikkerhed og har også en dialog med Arbejdstilsynet. Her vil spørgsmål om krav og påbud blive afklaret. Interesserede virksomheder kan henvende sig til sbo@arbejdsgiverne.dk

Find vejledningen her

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk