Laerling

Anders Mortensen, medlem af byggeriudvalget

Er statsstøttede varmepumpe-selskaber fair konkurrence?

Arbejdsgiverne har intet imod abonnementsordninger for varmepumper. De bidrager til at landområderne i højere grad kan være en del af den grønne omstilling. Ikke mindst når man har in mente, at egenfinansieringen er svært for mange, da en varmepumpe typisk koster over 100.000 kr.

Der bliver i Danmark solgt omkring 25.000 varmepumper om året. Det er ikke specielt mange, når der anslås at være er 140.000 oliefyr. Der er altså potentiale til at udbrede de mindre forurenende varmepumperne i langt større omfang til gavn for den grønne omstilling. Det er vi fuldt tilhængere af i Arbejdsgiverne.

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet har  valgt at give 25 mio. kr. i statsstøtte til fem udvalgte virksomheder

Problemet opstår, når Energi-, Forsynings og Klimaministeriet har  valgt at give 25 mio. kr. i statsstøtte til fem udvalgte virksomheder, der skal sælge varmepumper på abonnement. De konkurrerer mod installatører på et i forvejen trængt marked - og især de mindre virksomheder i landområderne rammes. 

Efterfølgende er der så blevet givet 11 mio. kroner til tre virksomheder, der skal tilbyde varmepumper til erhverv. Heraf er to af virksomhederne de samme, som får støtte til at udbrede varmepumper til private. De har altså endnu flere af statens millioner at konkurrere mod private installatører for.

Flere af virksomhederne samarbejder i øvrigt med offentlige energiselskaber, og i flere tilfælde udspringer de direkte af offentlige energiselskaber. Energiselskaberne er monopolselskaber, der har en lang række fordele. Når de selskaber etablerer datterselskaber, har disse selskaber gavn af at have monopolselskaber i ryggen. Selvom der selvfølgelig skal være vandtætte skotter mellem selskaberne.
 
Senest har Energi-, Forsynings og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt vist gode toner ved at afsætte penge i energiaftalen til uddannelse af installatørerne, der sætter varmepumperne op. Arbejdsgiverne håber bare, at Energistyrelsen og ministeriet tager de konkurrenceforvridende statsstøtteordninger op til genovervejelse og i stedet indretter dem, så de kommer flere virksomheder til gavn.

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk