Ny erhvervsfremmeaftale gavner mindre virksomheder

PRESSEMEDDELELSE

Lige adgang til erhvervsrådgivning og -støtte, forenkling og digitalisering er godt nyt for små og mellemstore virksomheder. 

I den helt nye aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet i Danmark fjerner regeringen og Dansk Folkeparti det regionale niveau i erhvervsstøtteordningerne, så kun det kommunale og statslige forbliver. Det kommunale niveau vil dog foregå i en skarp koordinering med syv kommunalt funderede erhvervsfremmehuse. 

Selvom ingen kender de endelige konsekvenser, er brancheforeningen Arbejdsgiverne glade for villigheden til at effektivisere det komplekse system, som mange små virksomheder ikke havde meget glæde af. 

Det er godt nyt for de mindre virksomheder, at systemet bliver mere gennemskueligt.

- Det er godt nyt for de mindre virksomheder, at systemet bliver mere gennemskueligt. Særligt er det betydningsfuldt, at erhvervshusene ikke udelukker nogle virksomhedstyper. Der har tidligere været en tendens til, at en del af støtteordningerne primært var rettet mod dem, der allerede kunne meget selv. Nu vil selv mindre virksomheder indenfor for eksempel vvs-branchen kunne få glæde af de gode muligheder, siger administrerende direktør i Arbejdsgiverne, Mads Graves. 

Desuden får små og mellemstore virksomheder plads i bestyrelserne for erhvervshusene og får dermed mulighed for at præge udviklingen fremadrettet. 

Godt med digitalisering – skidt med ventetid
Sammen med omlægningen kommer en digital platform, som 24/7 skal give virksomhederne adgang til både information og vejledning om for eksempel opstart og udvikling.
- Vi er begejstrerede over den kommende samlende digitale platform på virk.dk. Især de små virksomheder har glæde af, når informationer er tilgængelige udenfor normal arbejdstid, siger Mads Graves.

-  I den sammenhæng er det dog virkelig uheldigt, at første udgave tidligst er klar om et år og den endelige udgave om op til tre år. Danmark er et af de lande i verden, som fører i digital udvikling. Derfor bør vi også kunne koordinere det konkrete og digitale niveau bedre, mener han.  
 

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Nielsen, Uffe Nielsens Maskinfabrik

Kontakt

Journalist
Eva Maria Jørgensen
Telefon: 2070 0135
E-mail: emj@arbejdsgiverne.dk