Jens Andersen

Her på toppen af hegnet sad en af de unge fast. Den anden nåede kun hegnet,
før Palle Hansen stoppede ham.

Læg aldrig hånd på en tyveknægt!

Palle Hansen fra Bakkely Smede og Maskinforretning er dømt for vold efter at have konfronteret fire unge på sin virksomhed. Sagen har haft både personlige og økonomiske konsekvenser. Smedens råd efter sagen er klar: Hold hænderne helt i ro - ring efter politiet.

Det skete sidst på dagen i starten af april 2017. Palle Hansen gik i den bageste hal på sin virksomhed i Haslev, hvor han har 15 mand ansat inden for bygningstål. Pludselig hørte han stemmer og høj larm af stål, der faldt ude i gården.

Her opdagede han fire unge – en af dem stod ved en af firmabilerne med en stor kæp i hånden og lignede en, der ville bruge den til at komme ind i bilen, der var fyldt med værdifuldt værktøj.

- Få måneder inden havde vi fået stjålet værktøj for over 400.000 kr. fra virksomheden, så jeg reagerede straks, da de fire løb rundt inde på virksomheden efter fyraften. Jeg løb efter dem, fortæller Palle Hansen.

Kæmpe skideballe

To af de unge nåede over den aflåste port ind til virksomheden på trods af solide pigge på toppen – og stak af. En tredje hang fast på toppen – og den fjerde fik smeden selv fat i. Disse to er sammen

med Palle Hansen hovedpersoner i den sag, der senere både kom for byretten og landsretten

- Jeg holder de to fast i nakken og beder om deres mobiltelefoner, så vi sammen kan ringe til deres forældre om sagen. Den ene ringer flere gange til et nummer uden svar. Den anden får fat i sin far, som jeg taler med.

- Denne far er helt ligeglad med, hvad sønnen har lavet! Det må sønnen selv rode sig ud af. Jeg giver derfor de to unge sådan en verbal røvfuld, åbner porten og sender dem hjem med besked om ALDRIG at vise sig på min virksomhed igen, siger Palle Hansen.

Så var den sag sådan set ude af verden for Palle Hansen. De fire fyre havde ikke nået at stjæle noget eller lave egentlige ødelæggelser, så smeden ringede ikke til politiet. Han anså sagen for at være slut med den skideballe, de to knægte blev sendt hjem med.

Afhørt tre måneder senere

Men næsten tre måneder senere bliver Palle Hansen indkaldt til afhøring. Moderen til en af de to drenge har anmeldt Palle Hansen for vold imod drengene. De to drenge afgiver begge forklaring om, at Palle Hansen har grebet fat i deres hår og slået deres hoveder sammen ved hegnet med næseblod og buler som resultat.

Ifølge Palle Hansen har han alene haft fat i nakken på de to, der begge er under 18 år. Skaderne stammer fra deres forsøg på at kravle over det høje hegn under flugten, forklarer han i retten.

Rør aldrig ved en tyv eller en anden, du opdager på din virksomhed.

Palle Hansen frifindes i Byretten i Næstved, men er blevet dømt i Østre Landsret: ”Tiltaltes handlinger er ikke straffrie, da handlingerne ikke har været nødvendige for at afværge et uretmæssigt angreb. Det er åbenbart gået ud over, hvad der var forsvarligt,” lyder det i dommen.

- Jeg bliver dømt på baggrund af vidneudsagn fra de to drenge, der var kravlet ind på min virksomhed! Retten valgte at stole på deres forklaring. Jeg forstår det simpelthen ikke.

- Men på den baggrund har jeg kun en anbefaling til alle andre virksomhedsejere: Rør aldrig ved en tyv eller en anden, du opdager på din virksomhed. Kontakt politiet – og kræv, at de kommer. Og så vær sikker på, at de skriver i politi-rapporten, at der ikke er tegn på vold eller skader på tyvene, siger Palle Hansen.

Betinget fængsel og erstatningskrav

Palle Hansen fik 40 dages fængsel i sagen. De blev gjort betinget og konverteret til samfundstjeneste i 60 timer som pedelmedhjælper på en institution. Jagttegnet blev inddraget pga. voldsdommen. Samtidig fik Palle Hansens ægtefælle besked om, at familien efter 25 år ikke længere kunne være plejefamilie pga. voldsdommen. To børn blev flyttet.

- Og nu har de to knægte anlagt sag med krav på 21.000 kr. for svie og smerte!

Det har på mange måder været en helt urimelig dyr oplevelse for mig og min familie, at fire unge trængte ind på min virksomhed, siger Palle Hansen.

Smeden er blevet så klog af skade, at han i foråret helt undgik fysisk kontakt, da to andre 16-årige blev opdaget inde på virksomheden. Med kraftig stemmeføring blev de to tilbageholdt, indtil politiet kom – efter en lang diskussion med vagthavende på politigården. Og Palle Hansen sikrede sig, at der stod i politirapporten, at der INGEN skader var på de tilbageholdte. De slap i øvrigt for straf, da de blev opdaget af Palle Hansen, før noget blev stjålet eller ødelagt.

Drop den beskikkede

Er en virksomhedsejer så uheldig at ende i retten, så anbefaler Palle Hansen kraftigt at overveje advokat-valget. Der findes beskikkede advokater, men det er også muligt at vælge en advokat, som virksomheden arbejder med i forvejen. Det kan give et tættere og bedre samarbejde om sagen end med en mere tilfældig beskikket advokat, viser hans erfaring.

Læs mere i Magasinet Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Leif Frisk, Smedager Smede- og Maskinforretning

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk