Vingerne

Tårnhøje ambitioner - kan vingerne bære?

Regeringen har virkelig taget skeen i den anden hånd med deres nye ”Strategi for Danmarks digitale vækst”. Den drejer sig om alt fra en styrkelse af digitale kompetencer i folkeskolen til en indsats for at flytte små og mellemstore virksomheder i en mere digital retning. Baggrunden kunne dog være noget lysere.  

Danmark har tidligere haft en digital førerposition. Men ser man i dag på antallet af patenter, halter Danmark klart efter. Virksomheder i Norden er også langsommere til at implementere nye teknologier. Endelig er danske virksomheder dårligere end andre nordeuropæiske lande til at udnytte fjerde industrielle revolutions-teknologier, ifølge EU-tal. Den udvikling vil regeringen nu vende. Respekt for det.  

Regeringen vil etablere ”Digital HUB Denmark”. En klynge der skal være centrum for skabelsen af et digitalt vækstmiljø, der skal være blandt de førende i Europa. Der skal opbygges viden og tiltrækkes talenter. Ideen med sådanne klynger er velkendt. Et godt eksempel er Silicon Valley, der igennem tiden har fostret mange it-giganter.
 
Regeringen lægger op til en stærk, fælles indsats på tværs af blandt andet virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer og universiteter. Og det er rigtig fint. Men erfaringerne viser også, at det kræver en særlig kombination af viden, talenter - og ikke mindst risikovillig kapital. Nogle skal turde risikere noget. 

Regeringen skyder selv penge i projektet. Hertil kommer fonde og organisationer. Regeringen peger også på deres erhvervs- og iværksætterinitiativer fra efteråret, heriblandt aktiesparekonto og investorfradrag, der skal kanalisere private midler til investeringer. Det flytter alt sammen noget.

FSR - Danske Revisorer har været ude og hævde, at de små og mellemstore investerer for lidt i ny teknologi og digital omstilling og dermed mister konkurrenceevne. De foreslår, at virksomhederne skal kunne straksafskrive IT-indkøb, hvor de kan afskrive hele beløbet uanset størrelse med det samme. For Arbejdsgiverne lyder det som et godt forslag. 

Der er på mange måder grund til at kvittere for regeringens ambitionsniveau med deres strategi for digital vækst. Men den kræver rigtig mange interessenter, der tror på det – også i en grad, så de er villig til at sætte noget på spil. Om optimismen og viljen er stor nok, må tiden vise.

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk