Mads Graves

Grøn omstilling bliver kun en folkesag, hvis den er rentabel

Hvordan får vi mest og billigst grøn omstilling for pengene? Ja, det er egentlig meget enkelt. Hvis vi skal gøre noget, der flytter noget, skal vi have folket med. Og det gør vi ved at gøre det økonomisk rentabelt. Så både borgeren og banken kan se fordelene.

For mange mennesker er en investering i en varmepumpe på 80.000 - 100.000 kr. meget at gabe over. Derfor gør støtteordninger og økonomiske tilskud en forskel. I dag får man gennem energispareordningen et tilskud på omkring 7.500 kr., hvis man skrotter sit gamle oliefyr og anskaffer en varmepumpe. Det svarer til omkring 10 procent af investeringen og er med til at gøre det lidt mere spiseligt. 

Men denne ordning er ikke lagt op til at skulle fortsætte i den nye energiaftale. Her er der foreløbig kun tale om tilskud til energibesparelser i erhverv. Det siger næsten sig selv, at det ikke ligefrem er med til at gøre energibesparelser til en folkesag. Og det er næppe sådan, at Danmark bevarer sin førerposition i den grønne omstilling. 

Varmepumper giver mange steder rigtig god mening miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Danmark har i forvejen et overskud af el fra vind og sol, som vi kan bruge til at opvarme danske hjem. Mange steder har man ikke har mulighed for at få fjernvarme og bruger i stedet mere forurenende varmekilder, eksempelvis olie. Her ville varmepumper derfor kunne spare miljøet for meget. 

Derfor er det positivt, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt senest har meldt ud på Arbejdsgivernes generalforsamling, at han vil se på låneordninger og tilskudsordninger. Ministeren sagde her ligeud, at han vil arbejde for at få mere gang i udbredelsen af varmepumper. Det bliver også vores fokus i den kommende tid.

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne og
Max Meyer, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk