Mikael Tipsmark

Mikael Tipsmark, branchechef for industri

Vil du tjene penge? - fokuser på det private

De senere år har mange vvs-virksomheder rettet deres fokus mod store byggerier og offentlige projekter. Det er her pengene er, tænker mange.

Det er det også. Der er større summer på spil. Men succesraten er også langt mindre. For virkeligheden er, at mange virksomheder bruger oceaner af ressourcer på at give tilbud på opgaver, de aldrig kommer til at lave.
 
Konsekvensen er til at tage at føle på. Det ser man i en analyse fra revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte. Den viser, at rigtig mange vvs-virksomheder ikke tjener nok penge. Mange har underskud, som primært stammer fra tab på store projekter. Ofte undervurderer de, at de også skal tage hensyn til mange andre involverede undervejs i projektet, og derfor holder tidsplanen ikke. 

Det private segment får altså flere penge mellem hænderne

De skulle i stedet rette fokus mod det private segment. En anden analyse fra Deloitte viser, at to ud af tre private forventer stigende indtægter de kommende år. Og med god grund. Udviklingen i mange virksomheder går i retning af stigende indtægter, overskud og produktivitet. Det private segment får altså flere penge mellem hænderne de kommende år.

I dette segment er man ikke så prisfølsom, og noget lettere at sælge sine ydelser til. Opgaver for private er også lettere at overskue. De er nok ikke så prestigefulde, men til gengæld tjener man penge. Det handler om at tænke mere i, om man tjener penge, når året er omme og mindre i, om man har været med i store udbudsrunder. 

En stor omsætning er ikke nødvendigvis lig med en stor indtjening. Ofte er fokus ikke på, om der tjenes penge på opgaven, men mere om den er del af en stor entreprise. Efterkalkulationen viser så, at der ikke blev tjent de penge, man forventede - eller hvad værre er, at man slet ikke får efterkalkuleret og begår samme fejl igen.
 

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk