regering vedtaget finanslov 2019 betydning for erhvervlivet

"Vi kommer jævnligt med indberetninger til politikere, styrelser og ministerier om unødvendigt bureaukrati," direktør for Arbejdsgiverne, Mads Graves

Finanslov

En finanslov med få gode takter for erhvervslivet

Ingen revolution for de mindre og mellemstore danske virksomheder, men dog en række gode takter. Sådan ser vi i Arbejdsgiverne finansloven for 2019 med erhvervslivets øjne. Forbedringerne ses på en række områder.

Ingen besparelser på erhvervsuddannelser
De årligt fremsatte 2 procent besparelser er blevet fjernet fra erhvervsskolerne, hvilket vidner om, at politikerne har fået øjnene op for, at der er brug for mere og bedre uddannet arbejdskraft

Afskaffelse af administrationsgebyr for affaldshåndtering
Det er lykkedes, efter pres fra mange forskellige arbejdsgiver- og brancheorganisationer, at få fjernet administrationsgebyret på erhvervsaffald. Virksomheder blev pålagt at betale et ekstra gebyr for administrationsomkostninger i deres kommune svingende fra 750 kr. pr. virksomhed og helt ned til 0 kr. afhængigt af kommunen. 

I en rundspørge blandt Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder er 88% helt uforstående overfor at beløbet kan være så forskelligt, uanset om de betaler 750 kr. eller 0 kr.

Seniorer på arbejdsmarkedet
Med manglen på arbejdskraft bliver det kun mere nødvendigt at fastholde medarbejdere så lang tid, som de kan og har lyst på arbejdsmarkedet inden pension. Derfor er det et godt skridt, at regeringen med finansloven øger fradraget for pensionistens egen arbejdsindkomst, så seniorer kan tjene et større beløb end det er tilfældet i dag, uden at der sker modregning i pensionsydelsen. Endvidere lempes modregningsregler for ægtefælles/samlevers indkomst både for folkepensionister og førtidspensionister (på ny og gammel ordning), og der indføres en ny skattefri seniorpræmie.

Elvarmepumper i sommerhuse
Med energiaftalen blev elafgiften over 4000 kWh sat ned, men man glemte sommerhusene. Dette kom med i næste års finanslov, hvorfor der nu bliver bedre forretning i at opsætte en elvarmepumpe i sommerhuse, da alt forbrug over 4000 kwh bliver sat ned med 25 øre pr. kWh, hvilket svarer til ca. 12% reduktion. 

Nedbringelse af erhvervslivets byrder
Regeringen afsætter 65 mio. til at arbejde med nedbringelse af byrder på erhvervslivet. Vi kommer jævnligt med indberetninger til politikere, styrelser og ministerier om unødvendigt bureaukrati. 

Læs den fulde Aftale om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti her.

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk