Mads Graves

Mads Graves, adm. direktør hos Arbejdsgiverne

Energiaftale skubber på den grønne omstilling

Folketingets partier er blevet enige om en ny energiaftale. Her har man blandt andet vedtaget en reduktion af elafgifterne, der gavner udbredelsen af varmepumper. Og herudover er der afsat 20 mio. kr. til installation af varmepumper, der udfaser oliefyr fra 2021-2024. 

Det ligner en videreførelse af ordningen ”Skrot dit olie fyr”, som Arbejdsgiverne har argumenteret for. Det ser vi med stor glæde på i Arbejdsgiverne. 

For mange mennesker er en investering i varmepumper på 80.000 - 100.000 kr. meget at gabe over. Derfor gør støtteordninger en forskel. Men vi er også nødt til at bemærke, at det først er om tre år. Spørgsmålet er, om den grønne omstilling her går hurtigt nok?
 
Varmepumper giver mange steder rigtig god mening miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Danmark har i forvejen et overskud af el fra vind og sol, som vi kan bruge til at opvarme danske hjem. Mange steder har man ikke har mulighed for at få fjernvarme og bruger i stedet mere forurenende varmekilder, eksempelvis olie. Her kan varmepumper spare miljøet for meget. 

I aftalen er der også afsat en halv milliard kroner om året til forskning og udvikling frem til 2024, hvorefter det bliver øget til en milliard kroner. De midler kan bidrage til udviklingen af produkter, der gør, at vi forsat kan være med i front i den grønne omstilling, og at Danmark kommer tættere på 2030-målene. Vinderne er miljøet, danske forbrugere og danske arbejdspladser.
 

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Leif Frisk, Smedager Smede- og Maskinforretning

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk