Fleming Frederiksen

Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne

Det er da utroligt, hvad SMV'erne skal lægge ryg til

Så er det ansættelse af udenlandsk arbejdskraft med billig arbejdskraft for øje. Så er det manglende vilje til at ansætte lærlinge og dermed tage ansvar for den nye generation af erhvervsuddannede.

Så er det manglende socialt ansvar, fordi fagbevægelser og kommunekontorer melder om ledige trods opgangstider. Og nu skal 10 procent af SMV’erne så også beskyldes for bevidst at snyde i skat.

Så stop dog lidt. Det lyder som om, at dem, der udtaler sig, overhovedet ikke har set en mindre dansk virksomhed indefra. For det første. Udenlandsk arbejdskraft handler ikke om løn - men om kompetencer. Inden for industrien er den udenlandske arbejdskraft en forudsætning for at kunne levere kundernes ordrer hver dag. Dertil kommer, at der slet ikke er plads til at dumpe lønningerne, i hvert fald i industrien. Hertil er efterspørgsel på kompetent udenlandsk arbejdskraft for stor.

SMV’ere i industrien vil meget gerne ansætte lærlinge - og gør det. De er ikke altid så gode til at få det annonceret, men langt de fleste har et godt samarbejde med erhvervsskolerne, og vi har registreret, at mange af virksomhederne har godt 10 procent lærlinge. Det er i øvrigt ofte ejerledere fra SMV’erne, der er skuemestre ved svendeprøver, er repræsenteret i både lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelserne på erhvervsskolerne.

Socialt ansvar er et grundelement i SMV’ere

Socialt ansvar er et grundelement i SMV’ere. Her er der ofte en omsorg for medarbejdere, kolleger og nærmiljøet på linje med den, man kan opleve i familier. Det er sådan noget, SMV’ere kan, fordi kommandovejen er kort, og alle hjælper hinanden med at få tingene til at fungere. 

Det mest overraskende skulle dog være, at SMV’ere bevidst snyder i skat, som det senest har været fremført i medierne. Hvis jeg sammenholder det med, hvor tit den brancheorganisation, hvor jeg er formand, bliver ringet op af virksomheder, der vil sikre sig, at de har gjort tingene korrekt, så giver det ikke mening.   

Generelt er SMV’ere hæderlige virksomheder, der interesserer sig for både de store vidder og det nære - og så selvfølgelig for at drive virksomhed. De spiller en stor rolle i dansk erhvervsliv, og mange af vores store virksomheders succes afhænger af de dygtige SMV’ere. Så husk nu at anerkende dem for det gode engang i mellem.
 

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk