mentorordning arbejdsgiverne midtjylland vagn tanderup

Formand for Arbejdsgiverne Midtjyllands mentorordning, Vagn Tanderup, Skive. | Foto: Jens Utoft

Nyhed

Midtjyske arbejdsgivere vil hjælpe nye i gang

Det kræver mange store spring at gå fra at være lønmodtager til at drive selvstændig virksomhed med flere ansatte. Det kan mange erfarne virksomhedsledere tale med om, og nu er nogle af dem parat til at give deres erfaringer videre til de nye i klassen med ny mentorordning.

Initiativet kommer fra foreningen Arbejdsgivernes lokalafdeling i Midtjylland, som ved fusionen af de to lokalafdelinger Skive-Viborg og Omegn og Midtjylland i Silkeborg har lagt en sum penge fra de to foreninger i en fælles kasse til at etablere en såkaldt mentorordning for medlemmer, der for nylig har startet eller overtaget en virksomhed.

”Vi har allerede gennemført et vellykket forsøg i en enkelt virksomhed og fået både økonomi og jura på plads,” fortæller formanden for Mentorordning Arbejdsgiverne Midtjylland, Vagn Tanderup, Skive.

I det konkrete tilfælde blev et underskud og en truende lukning vendt til både overskud og fremgang ved at ændre på enkelte uhensigtsmæssige rutiner og forretningsgange.

Ordningen er organiseret med en selvstændig bestyrelse, der tæller medlemmer fra hele lokalområdet.

”De fleste nyere virksomhedsejere har som regel et godt forhold til deres bank og revisor, men erfaringerne viser, at mange af dem savner en sparringspartner, som de kan vende de daglige problemer og ledelsesopgaver med.”

Lars Lynge Mach, der formand for Arbejdsgiverne Midtjylland og produktionschef på virksomheden Linatech A/S i Thorning.

Ordningen giver mulighed for at betale et honorar til erfarne mentorer, som selv driver eller tidligere har drevet egen virksomhed i lokalområdet. Men for nye medlemmer af Arbejdsgiverne vil de første fire timers rådgivning være gratis.

Hvis en virksomhedsejer derefter ønsker at fortsætte rådgivningen, skal der betales.

”Men al erfaring viser, at tilførsel af ekstern viden som supplement til den daglige ledelse er med til at styrke konkurrenceevnen og dermed sikre både overlevelse og yderligere vækst”, fastslår Lars Lynge Mach.

Formålet med rådgivningen er at en ny virksomhedsindehaver skal få styr på alle processer i virksomheden, herunder økonomi, indkøb og salg, værkstedsrutiner, arbejdskort, fakturering og betalingsbetingelser.

Ofte er det også vigtigt at få drøftet omgangstonen med evt. personale, herunder håndtering af seriøs og konstruktiv kritik og afvisning af useriøs brok.

I forvejen tilbyder Arbejdsgiverne sine medlemmer både erhvervs- og personalejuridisk rådgivning, forsikringer, rabataftaler og kurser fra kontoret i Odense, ligesom foreningen har oprettet netværk med særlig rådgivning for otte forskellige brancher.

Det vil derfor også i vid udstrækning blive folk fra samme branche, der bliver tilbudt som mentor til en iværksætter. Af samme grund er det helt afgørende for ordningen, at den pågældende mentor underskriver en aftale, der forpligter til ikke at videregive eller selv udnytte forretningsmæssige oplysninger, der ikke i forvejen er kendt i offentligheden.

Arbejdsgiverne er en landsdækkende organisation mindre og mellemstore håndværks- og industrivirksomheder. Foreningen har tidligere været kendt som DS Håndværk og Industri.

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Nielsen, Uffe Nielsens Maskinfabrik

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk