Vingerne

Ulven kommer ikke i skikkelse af aktiesvingtur

Aktiemarkederne er på svingtur. Det amerikanske Dow Jones dykkede 4,5 procent på en dag og har sendt både europæiske og asiatiske aktiemarkeder i svingninger. Det skyldes en blanding af en frygt for højere inflation, et stort amerikansk budgetunderskud samt en robust vækst, der driver renten op.

Der skrives, snakkes og spekuleres, naturligt nok. Også i nyere tid har udviklinger på børserne haft stor betydning for virksomheder over hele verden og indvarslet kolossale forandringer. Danmark og danske virksomheder påvirkes altid af internationale tendenser. Vi udgør en så marginal del af den globale økonomi.

Europa følger med USA i sit eget tempo på de lange renter. Men her er der en tro på, at Den Europæiske Centralbank først for alvor begynder at hæve de korte renter senere på året. En vækst på 2,7 procent sidste år, faldende ledighed og udbredt europæisk optimisme taler dog for, at den før eller siden følger amerikanerne. 

Når det sker vil renterne blive normaliseret, og de store opkøb af statsobligationer, som i sin tid blev iværksat for at starte væksten, vil blive indstillet. Men det er ingen grund til bekymring. Det er ikke at sammenligne med de udfordringer som eksempelvis mangel på kvalificeret arbejdskraft giver i industrien.

De korte renter vil sandsynligvis stige en anelse, og det skal vi kun være glade for. Nulrenten har været et symptom på den europæiske økonomis dybe problemer efter finanskrisen og en vedvarende stigning i renterne er en tilbagevenden til normale tider. Det kan man ikke gøre helt uden konsekvenser.   

For danske virksomheder betyder aktiemarkedernes fald dog, at der er forsvundet markedsværdier. De børsnoterede virksomheders lyst til at investere vil typisk falde i takt med deres kurser. Det kan få indflydelse på de mindre virksomheders ordretilgang og i øvrigt bankernes villighed til at låne penge ud.  

Men før, at det får nævneværdig indflydelse, skal der meget mere til. Væksten er intakt og der investeres stadig. Den lange byggerente er allerede steget, men kun fra et historisk lavt niveau. Alternativrenten er også stadig lav. Så glid ikke med på nogens frygtdagsorden. Aktiedyk får næppe stor betydning for danske virksomheder.

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk