Laerling

Steen Hoeck Klausen - Branchechef, byggeri

Udenlandske el- og vvs-virksomheder stilles bedre end danske

Det er Arbejdsgivernes klare opfattelse, at danske el- og vvs-virksomheder bliver stillet væsentlig ringere end udenlandske, når Sikkerhedsstyrelsen kommer med ni nye bekendtgørelser indenfor el, vvs, kloak og gas den 1. juli. 

Arbejdet med de nye bekendtgørelser begyndte sidste år efter, at EU kritiserede den danske lovgivning for at indeholde urimelige og uberettigede hindringer for udenlandske virksomheder på det danske marked. 

Arbejdsgiverne har fuld forståelse for rammerne for EU-lovgivningen. Men det er bekymrende, at man har valgt en løsning, hvor udenlandske virksomheder, der arbejder midlertidigt i Danmark ikke længere skal have et kvalitetsledelsessystem. 

Det er heller ikke præciseret, hvor længe en virksomhed kan have status som midlertidig i Danmark. Dermed er der risiko for, at udenlandske virksomheder vil etablere sig på det danske marked på lempeligere vilkår på ubestemt tid.

Samtidig skal udenlandske virksomheder fremover kun oplyse overfor Sikkerhedsstyrelsen, hvordan de arbejder efter de gældende bestemmelser. Danske virksomheder skal derimod godkendes af en uvildig kontrolinstans.  

Generelt er der også slækket på kravene til kvalitetsledelsessystemet. Væk er kravet om opbevarelse af beviser for uddannelser, kurser og rapporter for den interne efterprøvning og ledelsens evaluering. Det kan svække mulighederne for det eksterne tilsyn og kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden i de udførte installationer. 
 
- I Arbejdsgiverne er vi uforstående overfor hvordan, at det skulle være urimelige hindringer for udenlandske virksomheder. Det virker ikke gennemtænkt. Sikkerhedsstyrelsen må komme med en klar udmelding om, hvor længe udenlandske virksomheder kan være midlertidige i Danmark, og hvordan de konkret vil håndtere deres oplysningspligt, siger Steen Hoeck Klausen, branchechef i Arbejdsgiverne.

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk