Varmemåler

Var det bare spild af penge?

I dag skal der være installeret aflæsningsmålere på varmtvand, brugsvand og varme til alle udlejningsboliger, hvor det er teknisk muligt at udføre indenfor en rimelig økonomisk ramme - både til privat og erhverv. Det fremgår af målerbekendtgørelsen, der trådte i kraft ved årsskiftet.  

Opgaven med få udskiftet og opsat målerne er en stor udfordring for de danske entreprenører, som i forvejen er travlt beskæftiget. I Arbejdsgiverne mærker vi en kraftig mangel på arbejdskraft i branchen. Intet tyder på, at der er flere ressourcer til rådighed til at udføre denne mastodonte opgave.

Ifølge Danmarks Statistik er der 545.953 boliger i almene boligselskaber. Der er dog en del, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen - såsom plejeboliger, beskyttede boliger og plejehjem. Men er bare halvdelen omfattet af lovkravet, vil der stadig være mindst 250.000 boliger, der skal have aflæsningsmålere installeret. 

Der er tale om tre målere per lejlighed. Antager vi en gennemsnitlig monteringstid per lejlighed på fire timer, drejer det sig om en 1.000.000 arbejdstimer. Et arbejdsår er gennemsnitlig på 1.650 timer. Det betyder, at 606 VVS-montører skal arbejde fuld tid i et år for at montere målerne. Det er altså en ualmindelig stor opgave at installere disse målere inden for en overskuelig fremtid.    

Gad vide hvor mange, der overhovedet har en måler installeret i dag? Vores bud vil være, at cirka 50 procent har efterlevet lovkravet. Men bliver bygherrer og boligejere i disse dage så mødt med bødeforlæg for ikke at efterleve lovkravet? Sikkert ikke. Derfor må man sidde tilbage med et spørgsmål om, hvad meningen har været med at pålægge samfundet denne bekostning. Har det ikke bare været spild af ressourcer?

Af Michael Niemann Mortensen, VVS-konsulent, rådgivende ingeniør

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Kent Hansen, Albia i Hobro

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk