Svejser

Skær fedtet fra og prioriter benhårdt den digitale omstilling

Regeringen er netop kommet med en redegørelse om vækst og konkurrenceevne i 2017. Den viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Det går fremad med den danske vækst - men i et historisk perspektiv ligger den fortsat lavt. 

Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller også nye krav. Regeringens redegørelse viser, at de mest digitaliserede virksomheder er de mest produktive. Her skaber hver medarbejder gennemsnitligt værdi for 730.000 kr. Det er 135.000 kr. mere end en ansat i de mindst digitaliserede virksomheder.  

I Arbejdsgiverne mener vi, at digitaliseringen skal udvikles på markedsvilkår. Erhvervslivet har selv det største ansvar. Det skal starte med den enkelte ejer og direktør. Men skal vi bruge offentlige midler, så handler det om at skabe gode rammevilkår og bedre digital infrastruktur. 

Politisk skal vi i højere grad have rettet fokus mod den store gruppe af små- og mellemstore ejerledede virksomheder, der er en stor del af grundstammen i dansk erhvervsliv. Her er et stort uudnyttet potentiale, da de ofte har svært ved at prioritere digitaliseringen. Det handler mest om troen på egne kompetencer i forbindelse med den digitale omstilling. Altså deres egen forestilling om, at det er svært, for i praksis går det ofte ganske gnidningsfrit, når de først er i gang.

Her kunne en ekstra medarbejder - en digital vækstpilot - i en kortere periode gøre en stor forskel med at hjælpe virksomheden i gang. Finansieringen kunne komme ved at fjerne halvdelen af de offentlige erhvervsfremmeordninger, som vores erfaringer i Arbejdsgiverne viser, at de færreste mindre virksomheder bruger. Her er vi nødt til at skære det overflødige fra og prioritere de mange milliarder, som Danmark bruger på erhvervsfremme, hvis vi vil sætte skub i den digitale omstilling.

Af Steen Hoeck Klausen, branchechef for byggeri

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk