Penge

Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Torsdag indgik Arbejdsgiverne en ny treårig overenskomst med Teknisk Landsforbund. Overenskomsten omfatter 2.000 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el- og vvs-virksomheder.

Økonomien i forliget er det samme som på industriens område.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

  • Nye muligheder for ”aftalt uddannelse”
  • Fuld løn under forældreorlov
  • Bedre vilkår for børnefamilier og seniorer 
  • Mere fleksibilitet ved planlægning af arbejdstid.
  • 2 procent mere på fritvalgskontoen
  • Højere elevløn
  • Fleksibilitet for ny indmeldte virksomheder

”Vi har haft nogle rigtigt positive forhandlinger. Vi er glade for mulighederne for øget fleksibilitet ved mulighed for systematisk overarbejde og en mere fleksibel arbejdstidsbestemmelse. – det vil betyde meget for virksomhederne mulighed for planlægning. Når vi også sætter fokus på, at få flere elever og øget mulighed for uddannelse til de ansatte, er det for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne til et fremtidigt arbejdsmarked 4.0.”, siger Arbejdsgivernes formand, Fleming Frederiksen.

I Teknisk Landsforbund fremhæver forhandlingsleder Johanne Gregersen, at aftalen vil løfte medlemmernes kompetencer hvilket er meget vigtigt så vi sikrer, at de fortsat er de bedste også i et arbejdsmarked 4.0. 

”Vi har nået et resultat, der giver medlemmerne af Teknisk Landsforbund mulighed for en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv i livets forskellige faser. 
Derudover har vi aftalt at sætte fokus på at få flere elever på området, og generelt styrke vores samarbejde mellem virksomhederne, de tillidsvalgte og TL lokalafdelinger”, siger forhandlingsleder Johanne Gregersen

Find protokollaterne fra forhandlingerne her

Følg os her:    

"Vi bruger Arbejdsgiverne som Google inden for vores branche. De ved, hvordan vi skal forholde os til ny lovgivning. De har nogle dygtige eksperter, og så er der ingen grund til, at vi skal sidde og slå det hele op."

Læs om medlemskab - klik her
Tom Johansen, Urhøj ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk