Penge

Arbejdsgiverne indgår overenskomst med Dansk El-Forbund

Arbejdsgiverne har netop indgået en ny treårig overenskomst med Dansk El-Forbund. Økonomien i forliget er det samme som på industriens område. 

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

- Nye muligheder for ”aftalt uddannelse”
- Fuld løn under forældreorlov
- Bedre vilkår for børnefamilier og seniorer 
- Mere fleksibilitet ved planlægning af arbejdstid.
- 2 procent mere på fritvalgskontoen
- Højere elevløn
- Fleksibilitet for ny indmeldte virksomheder

- Vi har haft nogle rigtig gode forhandlinger. Vi sætter særlig pris på mulighederne for øget fleksibilitet ved mulighed for systematisk overarbejde og en mere fleksibel arbejdstidsbestemmelse. Det gør en stor forskel for virksomhedernes mulighed for planlægning. Det vil også styrke virksomhedernes konkurrenceevne i et fremtidigt arbejdsmarked, når vi sætter fokus på, at få flere elever og øget mulighed for uddannelse til de ansatte, siger Arbejdsgivernes formand, Fleming Frederiksen.

I Dansk El-Forbund fremhæver forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, at aftalen indeholder forbedringer over en bred palet. 
- Vi er godt tilfredse med aftalen. Ikke mindst fordi den indeholder forbedringer til alle aldersgrupper, siger Jørgen Juul Rasmussen, der særligt hæfter sig ved nye uddannelsesmuligheder, ret til seniorordninger, fuld løn under forældreorlov, bedre mulighed for afklaring af underentreprise forhold og nye muligheder for tillidsrepræsentanterne, når det gælder bekæmpelse af social dumping, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Læs protokollaterne, de præcise juridiske aftaler, her

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Martin Bred, Günther Bred i Kruså

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk