Egon Hansen

Egon Hansen, branchekonsulent for el i Arbejdsgiverne

Nye sikkerhedsregler på el-området skærper kravene til installatøren

Antallet af arbejdsulykker varierer meget mellem de europæiske lande. Projektet Safety 4 El tilbyder nogle værktøjer, der kan minimere risikoen for arbejdsulykker. 

I Danmark har det været lovkrav, at man skal instrueres i L-AUS-bestemmelserne en gang om året, når man arbejder på tavleanlæg. Med de nye regler på el-området, som trådte i kraft den 1. juli 2017, bliver det nu helt op til de fagligt ansvarlige i virksomhederne selv at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de stillede opgaver – både fagligt og sikkerhedsmæssigt.

Der er efterhånden en solid dokumentation for, at der sker rigtig mange ulykker inden for el-faget, typisk elektrisk stød eller udvendige forbrændinger. Ofte sker ulykkerne, fordi medarbejderne tilsidesætter L-AUS-bestemmelserne og således går på kompromis med egen sikkerhed.

Dansk El-forbund undersøgte i 2010, hvor mange i el-branchen, der kommer ud for arbejdsulykker som følge af elektrisk stød. Her viser det sig, at 97,5 procent har fået elektrisk stød. Ydermere får otte procent varige helbredsproblemer i form af muskel- eller skeletsygdomme, nerveskader samt psykiske eftervirkninger.

Europæisk samarbejde

Det forholder sig anderledes i England, hvor der sker væsentlig færre arbejdsulykker og heriblandt færre el-ulykker end i andre europæiske lande. Derfor har en projektgruppe set på mulige forklaringer. Én forskel er, at England har obligatoriske tests, som skal bestås med regelmæssige mellemrum. Eksempelvis skal ansatte, som kommer i kontakt med elektricitet i bygge- og anlægsbranchen, bestå en sikkerhedstest med tre års interval for at få til tilladelse til at arbejde på elektriske installationer.

Projektet Safety 4 El er ved at se på, om samme test, men tilpasset nationale forhold, vil have samme effekt i andre lande. Der er tale om uddannelsesinstitutioner inden for el-branchen i fem europæiske lande, heriblandt Danmark, der er gået sammen om at løse opgaven. Europa-Kommissionen har bevilget 2,6 mio. kr. til projektet, der løber over fire år frem til 2018. 

Den største opgave har været at gøre den engelske model brugbar i andre lande – først og fremmest de andre deltagende lande. Testen henvender sig til 11 arbejdsmiljørelaterede områder fordelt på mere end 300 spørgsmål.

Eksempelvis kan en elektriker fra Tyskland, der gerne vil arbejde i Danmark, gennemføre en test om arbejdsmiljøforhold i Danmark og således blive klædt på til sikker adfærd på danske arbejdspladser.  

Som installatør kan man bruge dette gratis værktøj i forbindelse med vurdering af medarbejdernes kompetencer – og hermed gøre en indsats for at skabe et bedre kendskab til de sikkerhedsmæssige færdselsregler, der er nødvendige for at forebygge arbejdsulykker.  

Fakta

Fremover skal standarden ”DS/EN 50110-1 Drift af elektriske anlæg” følges, når man udfører arbejde på elektriske installationer. Som supplement til standarden, kan man allerede nu bruge testen fra Safety 4 El og her tilegne sig yderligere viden om sikkerhedsregler. Se mere på www.safety4el.net

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk