Penge

Ny overenskomst for 12.000 ansatte i 2.000 virksomheder

Fredag indgik Arbejdsgiverne en ny treårig overenskomst med Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet samt 3F. Overenskomsten omfatter cirka 12.000 ansatte på 2.000 små og mellemstore industri-, maskin-, smede- og vvs-virksomheder. Økonomien i forliget er det samme som på industriens område.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

  • Mulighed for aftalt uddannelse betalt via AL Efteruddannelse (kompetenceudviklingsmidler).
  • Ret til seniorfridage.
  • Fuld løn under forældreorlov og to børneomsorgsdage betalt via Fritvalgskontoen.
  • Indbetalingen på Fritvalgskontoen stiger fra 2% til 4% over de tre år.
  • Mulighed for systematisk overarbejde.
  • Større fleksibilitet ved indgåelse af aftaler omkring arbejdstid.
  • Pension til alle lærlinge fra de fylder 20 år.

Arbejdsgiverne hæfter sig ved, at aftalen er med til at skabe fleksibilitet i de små og mellemstore virksomheder.

”Vi er glade for aftalen. Aftalen er et godt resultat, som betyder, at vores medlemsvirksomheder får styrket fleksibiliteten i medarbejdernes arbejdstid, hvilket styrker deres muligheder for en fleksibel produktionsplanlægning. Aftalen tager særligt hensyn til de små og mellemstore virksomheders behov, og det giver bedre muligheder for at hæve kompetencerne blandt medarbejderne og få uddannet flere faglærte", siger Arbejdsgivernes formand, Fleming Frederiksen.

I Dansk Metal fremhæver forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, at aftalen giver medlemmerne nye rettigheder og muligheder:

”Aftalen giver medlemmerne af Dansk Metal nogle klare forbedringer og nye muligheder – både i form af bedre uddannelsesmuligheder, bedre vilkår for børnefamilier, seniorfridage og et løft i indbetalingerne til Fritvalgskontoen m.v. Derudover giver aftalen også plads til, at tillidsrepræsentanterne og medlemmerne kan forhandle ekstra hjem ved de lokale lønforhandlinger. Endelig er det positivt, at aftalen giver mulighed for at få uddannet flere faglærte – udover den store indsats som Arbejdsgiverne i forvejen yder på dette område”, siger forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen.

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Martin Bred, Günther Bred i Kruså

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk