Penge

Ny HK-overenskomst på plads

Fagforeningen HK/Privat og Arbejdsgiverne, er netop blevet enige om en ny overenskomst.

Aftalen er treårig og gælder for lønmodtagere med HK-arbejde på virksomheder, der er medlemmer af Arbejdsgiverne. Det er eksempelvis de medarbejdere, der styrer firmaernes kalendere, ordner regnskaber og sørger for, at lønnen bliver udbetalt til kollegerne i produktionen og på byggepladserne.

"Vi har sikret medarbejderne ret til fuld løn under aftalt uddannelse, fuld løn under forældreorlov og to børneomsorgsdage betalt via fritvalgskontoen. Samtidig stiger fritvalgskontoen fra 2 til 4 procent, og medarbejderne får bedre muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter", siger Vibeke Ansbjerg, faglig sekretær i HK/Privat.

Arbejdsgivernes formand, Fleming Frederiksen, peger på, at aftalen styrker fleksibiliteten på virksomhederne.

"Vores medlemsvirksomheder får bedre muligheder for at planlægge systematisk overarbejde og dermed mere fleksibilitet i administrationen. Samtidig er vores fælles fokus på opkvalificering en fordel for virksomhederne, som i høj grad skal leve af faglært arbejdskraft – også på kontorerne", siger han.

Parterne er desuden enige om, at der skal indbetales pension til elever, fra de fylder 20 år, og at seniorer får ret til seniorfridage.

Find protokollaterne fra forhandlingerne her

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Martin Bred, Günther Bred i Kruså

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk