Penge

Kun få af de små bruger erhvervsudvikling

Virksomhederne bliver rendt på dørene af offentlige virksomhedskonsulenter. Men kun én ud af ti mindre virksomheder bruger de offentlige erhvervsfremmetilbud til at udvikle deres virksomheder.

De foretrækker i stedet egne kontakter og netværk. Det viser en undersøgelse blandt 900 virksomheder fra Håndværksrådet.

I Arbejdsgiverne er vi ikke overrasket. Vores undersøgelser peger i samme retning. Derudover ved vi, at små og mellemstore virksomheder har en del andre tilbud at benytte sig af. Nogle bruger eksempelvis deres netværk og deres brancheforening til udvikling af deres virksomhed. 

Erhvervsfremmesystemet koster dog samfundet dyrt, og derfor er Arbejdsgiverne tilhænger af, at regeringen vil se erhvervsfremmeindsatsen efter i sømmene. Der er brug for at se på virksomhedernes reelle behov. Herudover skal der bruges færre ressourcer på virksomheder, der egentlig kan selv. Man skal også undgå at vælge bestemte brancher og geografiske områder. Der skal være en bedre koordinering mellem aktørerne, og endelig skal der mere fokus på de små og mellemstore virksomheder. 

Der er rigtige mange positive intentioner i erhvervsfremmesystemet - selvom de ikke altid virker helt efter hensigten. Flere aktører har også gode resultater med at bringe virksomheder videre. Derfor er det vigtigt, at flere små og mellemstore virksomheder kommer til at bruge de offentlige erhvervsfremmetilbud. Men det kræver, at man prioriterer tilbud til de mindre virksomheder med udviklingspotentiale og ikke kun fokuserer på dem med forkromede internationale vækstplaner. 

Man er altså nødt til at se ærligt på, om man har de rigtige varer på hylderne - om tilbuddene er udformet på en måde, der møder virksomhedernes behov. Derfor har vi brug for et serviceeftersyn af junglen af erhvervsfremmeordninger. Herefter må vi skabe en mere enkel struktur med virksomhedernes behov i centrum. Vi ser frem til Erhvervs- og vækstministerens bebudede oprydning til foråret.

Af Steen Hoeck Klausen, branchechef for byggeri 

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Martin Bred, Günther Bred i Kruså

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk