Laerling

Jeff Jensen, branchekonsulent for vvs i Arbejdsgiverne

Hvorfor overholder kommunerne ikke reglerne for vejrkompensering?

Vejrkompensering har betydning for både miljø, energi og økonomi. Lovgivning er helt klar på området. Alligevel vælger flere kommunalbestyrelser at give dispensation. Arbejdsgiverne rejser her en kritik.  

I Arbejdsgiverne oplever vi, at fjernvarmeselskaberne søger og får dispensation til, at private husstande ikke skal installere den lovpligtige vejrkompensering. 

Det er kommunalbestyrelserne i de enkelte kommune, der giver fjernvarmeselskaberne dispensation til at fravige kravet. 

Vejrkompensering fungerer ved, at der installeres en automatik, som ved hjælp af en blandesløjfe eller regulering af varmeveksleren reducerer den temperatur, fjernvarmevandet har i husstanden. Vejrkompensering tilpasser fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Er det koldt udenfor, skal fremløbstemperaturen være varmere. 

De typiske argumenter for vejrkompensering er, at temperaturstyringen i boligen optimeres, så der ikke er for meget effekt til rådighed, når der tændes for radiator og gulvvarme. 

De lavere temperaturer på radiatorerne har betydning for komforten i huset. Blandt andet vil radiatorerne og rørsystemet have en lavere temperatur, og hermed vil der være færre gener i forbindelse med meget varme rør. Lavere temperaturer vil også nedsætte konvektionen i rummet, så der hvirvles mindre støv rundt. Det vil også betyde, at støvet ikke vil blive "brændt af", hvilket betyder færre flygtige organiske forbindelser. Det uønskede varmetab i rørsystemer bliver i øvrigt også begrænset, især i ældre huse.

Generelt ser man ofte, at en sænkning af rumtemperaturen på én grad giver en varmebesparelse på 5 procent og i nogle tilfælde mere.

I Arbejdsgiverne har vi svært ved at se, hvorfor Trafik- og Byggestyrelsen indfører love og regler, mens kommunalbestyrelserne herefter giver dispensation. Det har vi blandt set i Thisted og Hjørring, og andre forsyningsselskaber går med lignende overvejelser. 

Det er Arbejdsgivernes opfattelse, at når fjernvarmeselskaberne søger og får dispensation, er det i strid med gældende lovgivning. Kommunalbestyrelserne dispenserer fra gældende love og standarder, der er vedtaget nationalt. 

Vi kan i Arbejdsgiverne se, hvorfor nogle kommunalbestyrelser kan være fristet til at give dispensation for vejrkompensering, når der i nogle tilfælde er tale om en længere tilbagebetalingstid. Men vi må også huske, at der er nogle tungtvejende argumenter i forhold til energi og miljø, som man ikke bare kan tilsidesætte efter forgodtbefindende.

Af Jeff Jensen, branchekonsulent for vvs i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk