Laerling

Jeff Jensen, branchekonsulent for vvs i Arbejdsgiverne

Har funktionsafprøvning værdi uden kontrol?

Bygningsreglementet skærper kravene til funktionsafprøvning med krav om dokumentation. Men det er vidt forskelligt, hvor grundigt kommunerne går til værks. Samtidig slækker man på kontrollen fra årsskiftet.

Funktionsafprøvning skal bevise om bygningens installationer overholder bygningsreglementet. Der har her fundet en skærpning sted fra 1. juli 2017, hvor der nu skal indsendes dokumentation til kommunen for, at der er foretaget en funktionsafprøvning. Kravet omfatter varme, køling, ventilation, belysning og elevatorer.

Bygningen kan efter loven ikke tages i brug, før man har indsendt denne dokumentation. Det gælder både nye bygninger og eksisterende byggeri - uanset størrelse og formål. Der er derimod ikke krav til hvem, der skal udføre funktionsafprøvningen. Dog anbefales det, at man bruger en uvildig tredjepart.

Der finder kun en kontrol sted af den indsendte dokumentation på større byggerier - ikke på eksempelvis enfamilieshuse. Her er det Arbejdsgivernes holdning, at det kan være mindst lige så relevant ud fra et miljø- og energimæssigt, såvel som et økonomisk synspunkt, at se på mindre byggerier. Ser man eksempelvis på brugstid, er den på erhvervsejendomme typisk otte-ti timer i døgnet. På enfamiliehuse er den langt større. 

Forskellige fremgangsmåder
Vi har i Arbejdsgiverne kontaktet flere af landets store kommuner for at høre hvordan, de forventer at gribe kontrollen an. Det viser sig, at det er vidt forskelligt. I én kommune nøjes de med at se på det indsendte materiale. I en anden kommune vil de tage på kontrolbesøg – dog i et meget begrænset omfang. I en tredje kommune havde de end ikke taget stilling til det. 

Hvis man ikke foretager en reel besigtigelse, hvordan kan man så sikre sig, at det er i orden? I Arbejdsgiverne så vi gerne, at kontrollen blev udført på samme måde som på gas. Her udtager man 10 procent af nye installationer til en stikprøvekontrol, hvor man tager ud og besigtiger dem. Det er vores erfaring, at den fysiske besigtigelse er en medvirkende årsag til, at arbejdet bliver grundigt udført. 
 
Fra 2018 bliver kontrollen endnu svagere. Herefter stiller bygningsreglementet kun krav om teknisk sagsbehandling af ti procent af de byggerier, der er omfattet af punkt 1.3.3., hvilket typisk er erhvervsejendomme. 

I Arbejdsgiverne ser vi gerne, at man ikke nøjes med en teknisk sagsbehandling, men foretager en reel besigtigelse af installationen i ejendommene – både i større og mindre byggerier. Det er som den gamle talemåde siger, at tillid er godt, kontrol er bedre.

Af Jeff Jensen, branchekonsulent, vvs i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk