Mads Graves

Mads Graves, direktør i Arbejdsgiverne

Giv iværksætterpanelet fuld opbakning

Svenskerne er gode til mange ting. Og der er da også nogle ting, som de endda er bedre til end danskerne. Heriblandt er de bedre til at sikre virksomheder risikovillig kapital. Derfor kan der være grund til at skele til vores broderland, hvis vi vil gøre det lettere for danske iværksættere - til gavn for vores fælles økonomi.

Det er en af de klare anbefalinger fra regeringens iværksætterpanel, der netop er kommet med en række bud på, hvordan det bliver nemmere for mindre virksomheder at vokse sig store. Og vi har faktisk brug for at tage skeen i den anden hånd. Antallet af danske iværksættere er halveret siden 2003, og kun 100 af 20.000 virksomheder, der årligt etableres i Danmark, bliver til vækstvirksomheder.

I Arbejdsgiverne er det klart vores erfaring, at adgangen til kapital er en betydelig stopklods for rigtige mange håndværks- og industrivirksomheder – ikke mindst i landområderne. Her møder mange virksomheder en mur i banker og kreditforeninger, når de står overfor at skulle finde finansiering til nye projekter. 
Selvom det dog bør nævnes, at Vækstfonden i år er kommet med en række initiativer, der gør det lettere for produktionsvirksomheder at finde finansiering. 

Iværksætterpanelet foreslår, at man gør det til folkeeje at investere i danske vækstvirksomheder og at tage en risiko på vegne af nye selskaber. Det skal ske ved at give fradrag for investeringer i nye virksomheder, bringe aktieskatten ned på niveau med de andre nordiske lande og indføre en aktiesparekonto. 

Blandt de bedste af panelets anbefalinger er at gøre offentlige udbud og innovationspartnerskaber mere tilgængelige for mindre virksomheder. Der skal skabes en bedre økonomisk incitamentsstruktur for offentlige ordregivere, som indgår samarbejde med små, innovative leverandører. 

Det er svært for mindre virksomheder at få del i de offentlige udbud. Det erfarer vi jævnligt i Arbejdsgiverne. Og det blev bestemt ikke bedre, da staten besluttede at samle alt facility management i et samlet udbud, hvor man ekskluderer virksomheder på grund af størrelse. Derfor er der grund til nu at spidse øre for alle virksomheder, brancheforeninger og politikere og give iværksætterpanelets anbefalinger al den medvind, vi kan.

Af Mads Graves, direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk