Penge

For meget tid går med papirarbejde

Som mindre industrivirksomhed i Danmark ser jeg, hvordan en masse regler er blevet trukket ned over hovedet på os. Skiftende politikere og regeringer har ellers lovet, at nu skulle vi gøre op med regeltyranniet. Alligevel er tingene, som de plejer.

Vi skal derfor konstant følge med i maskindirektivet, bygningsdirektivet og per lovkrav lave en masse tegninger og aflevere til kunden, hver gang vi skal svejse to stykker jern sammen.

Det betyder, at 60 procent er papirarbejde, når man laver et projekt i dag. De sidste 40 procent er at svejse tingene sammen. Det er meget omkostningsfuldt i de små virksomheder. For det er svært at få penge for alt det papirarbejde. Kunden har ikke noget imod at få 50 tegninger, men ser stort set kun på produktet, når der skal aftales en pris.   

De høje krav til dokumentationen kan i nogle tilfælde være berettiget. Andre gange er det helt skudt over målet. Reglerne er gjort så brede, at de rammer stort set alt. Det betyder, at man i virksomhederne skal bruge rigtig mange kræfter på at holde sig opdateret på dem. Det går udover produktiviteten og i sidste ende landets konkurrenceevne.  

Derfor har vi i Arbejdsgiverne i mange år arbejdet på at råbe politikerne op om nødvendigheden af at få færre administrative byrder. Men vi må bare konstatere, at på trods af mange løfter har politikerne, hverken under den nuværende regering eller den tidligere, formået at skabe en mærkbar nedgang. 

Undskyldningen er ofte, at de fleste af reglerne kommer fra EU. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det handler mere om hvordan, at man fortolker EU-reglerne. Her har man i Danmark valgt at fortolke EU-reglerne langt skrappere end mange andre lande i EU. Vi har valgt at indtage rollen som duksen i klassen.

Det lyder måske meget tilforladeligt, men problemet er, at det giver en skævvridning i konkurrencen i forhold til landene omkring os. Vi bliver simpelthen for dyre – for alt det papirarbejde koster faktisk noget. Derudover gør det indenfor Danmarks grænser livet svært i en masse mindre danske virksomheder, hvor man ikke bare har en afdeling, der tager sig af det. Her er det ejeren selv, der skal sidde og arbejde med mange siders tegninger og andre papirer for bare at kunne sælge et gelænder. Det gavner ikke nogen. Det skal vi have gjort op med. 

Af Kim Schmidt, formand for lokalafdeling Trekantområdet 

Følg os her:    

"Jeg har haft stor glæde af Arbejdsgiverne - medarbejderne er altid imødekommende og hjælpsomme."

Læs om medlemskab - klik her
Kenneth Baand Larsen, Gerå Smede- & Maskinværksted

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk