Svejser

Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Er verden blevet kompleks?

Der er 19.608 murere i Danmark - og 19.659 jurister. Der er altså lige så mange danskere udlært til at bygge Danmark, som der er uddannet til at kende lovens bogstav. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. ”Vi lever i et komplekst samfund, hvor der bliver mere og mere brug for jurister til at håndtere de her komplekse spørgsmål,” forklarer formanden for Djøf-forbundet.

I Arbejdsgiverne repræsenterer vi blandt andet smede- og industrivirksomheder. Her har vi længe set en alvorlig mangel på arbejdskraft. Mangler virksomhederne en smed eller industriteknikker, har de i mange egne af landet kun to muligheder: De kan kapre én fra en konkurrent eller forsøge at rekruttere i udlandet.

Det må være en af uddannelsessystemets væsentligste opgaver at matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet, men det har længe ikke været tilfældet. Konsekvensen er, at mange virksomheder i metalbranchen må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

Virksomhederne kunne med andre ord producere mere, sælge mere og i højere grad bidrage endnu mere til vores velstand, hvis de ellers kunne få hænderne til at udføre arbejdet - bøje jernet, skære stålet, svejse det, betjene maskinerne, lave tegningerne, udtænke løsningerne. Men der er ingen at ansætte. Det koster produktionsevne og velstand for Danmark.

På mange af landets smedeuddannelser er der alt for få i gang med at lære de færdigheder, vi slet ikke kan undvære som produktionsland. Og generelt vælger for få unge en erhvervsuddannelse. Samtidig forholder det sig stik modsat andre steder. I 1980 optog universiteterne 9.000 studerende. I 2017 er det knap 29.000.

Er der bare en kæmpe efterspørgsel på akademisk arbejdskraft? Det ser ikke sådan ud.

Er der bare en kæmpe efterspørgsel på akademisk arbejdskraft? Det ser ikke sådan ud. I gennemsnit er hver femte akademiker ikke i arbejde et år efter afsluttet uddannelse. Og for nogle af uddannelserne er det helt op til halvdelen, der ikke er i arbejde et år efter afsluttet uddannelse.

Det er godt, at Danmark har et højt uddannelsesniveau. Det er godt, at vi har mange jurister og en lang række andre uddannelser. Og ja, vi lever i en kompleks verden – men det kan ikke nytte noget, at vi forestiller os, at den er blevet så kompleks og derfor uddanner på en måde, så vi ikke har nogen at ringe til, hvis der sprænger et vandrør, eller til at producere det vi blandt andet lever af i Danmark.

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"I sin tid, da jeg læste til installatør, skulle vi lave en fiktiv virksomhed. Vi ringede først til en anden arbejdsgiverorganisation, men de havde ikke "tid" til at hjælpe os. Herefter ringede jeg til Arbejdsgiverne - de kom med det samme, hjalp og svarede på alle de spørgsmål, vi havde. Og så var det jo ikke så svært at vælge, hvor vi skulle melde os ind?"

Læs om medlemskab - klik her
Per Johansen, Ekspres VVS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk