Laerling

Digitaliseringen udvikler sig - de førende kridter skoene

Et af de store bilmærker, VW, har netop publiceret den nye IT-platform ONE, som har til formål at gøre samarbejdet med indkøbsafdelingen mere effektivt. Udviklingen af denne platforms mange funktionaliteter bygger på samarbejde med leverandører og erfaringer fra en tidligere platform.

Formålet er at effektivisere samarbejdet med leverandørerne med hurtige og simple processer og et ensartet system til hele indkøbsprocessen. De har påtaget sig et hovedansvar indenfor Industri 4.0 ved at anvende digitalisering som et parameter til at effektivisere den del af værdikæden, der omhandler udvikling og forsyning fra underleverandører og frem til deres montagelinierne.

I takt med at de store industrivirksomheder digitaliserer deres forretningsprocesser øges kravene til underleverandørerne til at tage denne teknologi i anvendelse i grænsefladerne til deres leverandører, kunder og internt i virksomheden.

De økonomiske resultater for mange underleverandører, der investerer i nyt automatiseret procesudstyr, er positive. Det er et skridt på vejen i retningen af digitalisering af virksomheden. 

Det er dog ikke længere tilstrækkeligt at være en teknisk dygtig og innovativ komponentleverandør med de bedste kompetencer og udstyr indenfor et snævert procesområde, hvis man vil være leverandør til de førende industrivirksomheder. De kunder vil i meget nær fremtid stille krav om implementering og anvendelse af digitale systemer, som bevirker at kunde og leverandør kobles tættere sammen omkring den elektroniske kommunikation.

Gevinsten er en væsentlig tættere relation til kunden og dermed en konkurrencemæssig fordel for leverandøren. Det drejer sig om at gøre det lettere for kunden at få de ønskede informationer, så hurtigt som ønsket og med så lille en ressourceindsats som muligt for begge parter. Hastigheden i informationsudvekslingen bliver et konkurrenceparameter, som giver en hurtig afklaring i hele værdikæden på hvilken handling, der skal igangsættes fra kunden via leverandøren og til dennes underleverandører.

Arbejdsgiverne opfordrer derfor ejere og bestyrelser i de små og mellemstore virksomheder til at sætte fokus på emnet og få iværksat planer for implementering af denne teknologi.

Af Henrik Nørskov Hamann Juel, industrikonsulent i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Vi blev medlem af Arbejdsgiverne, fordi det er godt at have en forening i ryggen, hvis der opstår problemer. Nogen der står bag ved én. Det handler om at have et bagland, så vi ikke eksempelvis står alene overfor en fagforening."

Læs om medlemskab - klik her
Michael Holgersen, Rustfri Service ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk