Danmark skal fortsat være et produktionsland

En undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering viser, at der inden for ét år var 953 tilfælde, hvor virksomheder i Nordjylland havde særligt svært ved at rekruttere arbejdskraft.

De forgæves rekrutteringer udgør dog kun 0,4 procent af beskæftigelsen. Alligevel svarer en fjerdedel af de nordjyske kommuner, at det begrænser produktionen.

Styrelsen oplyser også, at stigningen i beskæftigelsen vil komme til at stige mere end arbejdsstyrken. På landsplan er man også udfordret. Her gik 598 industriteknikere på pension i 2015, og kun 225 nyuddannede kom til. Det mærker vi allerede i dag konsekvenserne af - og det er kun de første krusninger i vandoverfladen. 

Vores fødekæde til job inden for håndværk og industri er alt for svag. Det har man brug for at tage anderledes alvorligt. Trepartsforhandlinger sender et signal om politisk vilje - men ikke meget mere end det. Der skal konkrete initiativer på bordet, før vi kan gøre os en forhåbning om at vende en udvikling, hvor 73 procent vælger gymnasiet og kun 18 procent en erhvervsuddannelse. 

Et sted at starte er, at der ikke må mangle praktikpladser. Derfor skal man belønne virksomheder, der tager lærlinge og straffe dem, der kører på frihjul. Men ikke som det nuværende forslag – hvor et sindrigt system skal udregne, hvor mange lærlinge en virksomhed kunne ansætte og give bøder på 27.000 kr. per manglende lærling. 

I stedet kan man øge betalingen til den allerede eksisterende ordning, AUB, som virksomhederne i forvejen betaler til. Her modtager virksomheder en refusion, når lærlingene er på skole. Betalingen kan blot være efter antal ansatte i virksomheden.

I Arbejdsgiverne gør vi vores til, at der ikke må mangle praktikpladser. Derfor har vi en målsætning om, at 10 procent af de ansatte i vores medlemsvirksomheder skal være lærlinge i 2020 - og vi er allerede godt på vej. Her opfordrer vi andre organisationer og virksomheder til at melde ud med konkrete målsætninger.
  
Nordjyske Erhvervsskoler er også påbegyndt et initiativ, der skal øge andelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse fra 22 procent til 26 procent over en treårig periode. Virksomhederne skal oprette 600 nye praktikpladser. Det er sådanne konkrete målsætninger, der kan være med til at vende udviklingen. Så vi kan sikre, at vi har den tilstrækkelige arbejdskraft i fremtiden - og Danmark fortsat kan være et produktionsland.

Af Jens Andersen, formand for lokalafdeling Nord

Følg os her:    

"Mit medlemskab af Arbejdsgiverne giver mig mulighed for at have indflydelse på de beslutninger, der berører os som virksomhed. Og så vil jeg gerne kunne tilbyde mine medarbejdere ordnede overenskomstforhold."

Læs om medlemskab - klik her
Lars Nielsen, Refsvindinge Smedie

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk