Byggematerialer

Ulovlige byggevarer sælges frit i Danmark

I Danmark lever vi i et samfund, hvor meget er styret og reguleret af love og regler. Man kan ikke få sine produkter på hylderne i butikkerne med mindre, de lever op til skrappe krav om miljø og sikkerhed. Sådan troede jeg engang, det var. Men særligt indenfor mit eget fag, er jeg de seneste år blevet overrasket over, hvad man lader passere af byggematerialer, som åbenlyst ikke lever op til lovkravene.

Eksempelvis kan man i byggemarkeder over hele landet købe inddækninger til ovenlysvinduer, der indeholder bly. Der sælges også bygningsstål, som ikke er CE-mærket. Det har været lovkrav i to år. Endelig er der produkter til drikkevand, som ikke har den lovpligtige VA-godkendelse. Det er de produkter, som er tilgængelige for den almindelige borger.

Særligt problematisk er det med de byggevarer, som håndværksmesteren henter hos grossisten. Her kan man eksempelvis hurtigt finde inddækningstape på hylderne, som ikke er brandgodkendt. Grossisten fraskriver sig et hvert ansvar. Det står direkte på salgs- og leveringsbetingelserne, at hvis der er nogle reklamationer, skal de henvende sig direkte til leverandøren. Spørgsmålet er, hvor mange håndværksmestre, der er klar over det. 

Så længe der ikke sker nogen uheld, går det jo godt. Men i det øjeblik, at noget går galt, og man begynder at undersøge om produkterne i et byggeri lever op til lovkravene, så er det håndværksvirksomhederne, der kommer i fedtefadet. 

Hvis de er dygtige og har ressourcerne til det, kan de måske sende skylden videre til producenten. Men det kræver tid og juridiske muskler, som mange mindre virksomheder ikke har. Uanset hvad, bør vi i Danmark ikke acceptere, at der handles og opsættes materialer, som er farlige, miljøskadelig eller på anden vis ikke lever op til lovkravene. 
      
Bygningsstyrelsen melder ud, at man må indgive en anmeldelse. Men det bliver jo først og fremmest de små håndværksmestre, man rammer. Det burde i højere grad være producenterne og grossisterne, der sælger varerne, man rettede blikket mod.

Af Per Poulsen, lokalafdelingsformand

Del

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Leif Frisk, Smedager Smede- og Maskinforretning

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk