Billede

Sidestil boglige og håndværksmæssige ungdomsuddannelser

Lars Løkke Rasmussen har netop været ude og annoncere en samlet reform af alle ungdomsuddannelserne under et. Det er en rigtig god ide, hvis man netop bliver bedre til at sidestille de erhvervsfaglige uddannelser og de rent boglige. 

I Arbejdsgiverne ser vi ungdomsuddannelserne som en helhed. Derfor skal erhvervsuddannelserne have samme adgangskrav som de almene gymnasiale uddannelser. Det kan være svært for nogen at forstå, da der gennem mange år har fået lov til at husere et uddannelsessnobberi, som ikke har ret meget at gøre med virkeligheden ude på arbejdsmarkedet.
 
Vi mener, at man lige så godt kunne vende bøtten om og sige, at en erhvervsuddannelse er mere attraktiv end en studentereksamen, da den i sig selv kan være starten på en karrierevej mod varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derimod er det at tage en almen studentereksamen ofte bare en fortsættelse af folkeskolen, og tilmed uden, at det fører til en uddannelsesmæssig videreuddannelse for manges vedkommende.

En studentereksamen er selvfølgelig med henblik på videre uddannelse. Men i modsætning til hvad mange tror, så er det samme også tilfældet for en erhvervsuddannelse. Her kan man læse videre til eksempelvis ingeniør eller maskinmester. Og ingeniører der kommer med en håndværksmæssig baggrund er i ret høj kurs indenfor stort set alle brancher. Dertil kommer at de unge, der vælger at læse videre efter at have været ude på arbejdsmarkedet som lærlinge i en ung alder bliver modnet på en helt anden måde. Derfor ser man også, at de har et lavere frafald end deres medstuderende, der kommer fra gymnasiet. 
  
Arbejdsgiverne bidrager gerne til regeringens ønske om en samlet reform på ungdomsuddannelserne. Vi vil nemlig gerne sikre, at virksomhederne i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft til rådighed. Det være sig faglært arbejdskraft, samt selvfølgelig også medarbejdere med en akademisk baggrund og de længerevarende uddannelser som ingeniør. Der bliver plads til de der kan og vil i fremtidens industri.

Af Finn Kyed, udviklingschef i Arbejdsgiverne

Følg os her: