Robot

Den 4. industrielle revolution venter på os

Industrien kan ikke længere inddeles i en lavteknologisk eller en højteknologisk del - eller i vidensvirksomheder og produktionsvirksomheder. I dag kræves det, at virksomheder er en institution, hvor både viden og produktion er tæt integreret. 

De virksomheder, der kan håndtere det, er fremtidens vækstvirksomheder. Her er der en meget høj grad af forståelse for kundernes forretningsmodeller, deres behov og anvendelse af produkter. Det vil sige en bredere tilgang til kunderne end den traditionelle forståelse af ”vi gør bare, som kunden ønsker”.

Kernen i den industrielle revolution er den teknologiske udvikling. Her sker der en markant ændring i produktionsmetoderne, og man udnytter faktorerne på en ny måde. Virksomhederne tager ofte ikke på samme måde udgangspunkt i et produkt eller en ydelse, som de gerne vil sælge. De vil gøre en forskel for kundens forretning og tilføre den værdi. Man tænker mere i koncepter, hvor rådgivning, service, levering, miljøkrav også er en del af produkt og produktudviklingen. Det handler om at kunne bevæge sig opad i værdikæden. 

Man flytter sig altså fra at have en kundetilpasset rolle til at have en mere kundeudviklende rolle. Man er ikke på samme måde leverandør, men mere partner i forhold til kunderne. Udover at være overvejende repræsenteret af B2B-industrien, er det ofte små og mellemstore virksomheder inden for metal og maskinindustri.  

Men det er vanskeligt at klare sig, hvis man er for bred i produkter og produktion. Derfor handler det om at satse på et forretningsområde, hvor man er de bedste i verden. Mange virksomheder har selv etableret udviklingsafdelinger med ingeniører og designere tæt knyttet til salg og produktion, så de hurtigt kan lave nye løsninger. 

I de senere år er mange virksomheder blevet tvunget til at kigge på effektivisering af produktionen. Man fokuserer også på Lean samt en højere grad af delegering af kompetencer til produktionsmedarbejdere. Det er virksomheder, der på trods af finanskrise og en ellers generel negativ udvikling i industrien og høje omkostninger, har været i stand til at skabe vækst i en længere periode. Det er virksomheder, der er trådt ind i den 4. industrielle revolution

Af Lise Daldorph, afdelingsleder, eksport og internationalisering

Følg os her:    

"Vi er medlem af Arbejdsgiverne, fordi det er en forening, hvor man altid kan få fat i toppen. Den varetager også de små virksomheders interesser. Vi står stærkere juridisk med dem i ryggen, og der er penge at spare på forsikringerne."

Læs om medlemskab - klik her
Steen Jul Larsen, AL VVS i Fakse Ladeplads

Kontakt

Morten Ravn Pressemedarbejder
Morten Ravn
Telefon: 2118 0540
mra@arbejdsgiverne.dk