Imens vi venter på energispareaftalen

Opsvinget kan gå i stå for mange virksomheder, hvis der ikke snart indgåes en ny energispareaftale. Man bør åbne op for private energibesparelser.    

Imens vi venter på, at politikerne får underskrevet den nye energispareaftale, har de danske VVS’ere meget travlt med renovering, serviceeftersyn og opstart af varmeanlæg i danske boliger. Når jeg er på virksomhedsbesøg over hele landet, beretter virksomhederne om stor travlhed. Varmesæsonen er skudt i gang, og det betyder at mange energibesparelser bliver gennemført i forbindelse med opstart, reparation og service.

Mange forsyningsselskaber har lukket for opkøb af energibesparelser. Det kan få den konsekvens, at forbrugerne venter med at bestille håndværkere til at energirenovere deres boliger. Det betyder, at vi muligvis ikke opnår de energibesparelser, som energiministeriet har pålagt forsyningsselskaberne. EnergiFyn oplyser, at på baggrund af den manglende energispareaftale, kender de ikke rammerne for deres energispareindsats for 2016 og frem. De har derfor set sig nødsaget til at reducere deres produktion af energibesparelser. Dette er blandt andet gjort ved at opsige samarbejdet med omkring 130 leverandører og håndværkere om økonomisk tilskud til gennemførelse af energibesparende tiltag.

Betydning for markedet

Lige nu befinder vi os i et marked i vækst. Det er godt for den danske økonomi, at små og mellemstore virksomheder har gode markedsmuligheder, og det påvirker arbejdsmarkedet positivt. Men samtidig er der meget lav arbejdsløshed, hvilket betyder, at virksomhederne har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft. Det giver problemer – især her i varmeopstartssæsonen, hvor mange husejere ønsker at få serviceret deres varme anlæg på grund af fejl efter opstart. Det er et årligt tilbagevendende problem, som mange virksomheder kan nikke genkendende til.

En del VVS-virksomheder ønsker at lave en serviceaftale med private forbrugere for at udligne den peakperiode, vi befinder os i nu. Det kan eksempelvis gribes an ved at fordele servicebesøgene over to-tre måneder i stedet for, at alle bestiller service, når problemerne melder sig. Det ser man ved radiatorventiler der hænger, fejl på gulvvarmekredse og generel mangel på indregulering af varmeanlæg. Tidligere markedsanalyser har påvist, at op mod 60 procent af alle varmeanlæg enten er fejlreguleret eller ikke indreguleret. Det giver for lav returtemperatur og forhøjet energispild.                

Mangler en tilkendegivelse

Det forhøjede energispild kunne være væsentlig begrænset, hvis man fra energiministeries side havde givet udtryk for forligets udfald. Eksempelvis kunne man have fastholdt energibesparelsen til private hjem ved at tilkendegive overfor markedet, at man også fremadrette ville beholde ordningen. Rigtig mange virksomheder har brugt tid og penge på at indføre processen med at hente energibesparelser for deres kunder.

Førhen tog virksomheden ud til kunden, afgav et tilbud mundtligt og gik i gang efter en mundtlig accept. Den proces er blevet vendt om i forbindelse med energitilskudsordningen, hvor man med et skriftligt tilbud har anført energibesparelsen på regningen, hvorefter kunden skal underskrive med dato, før man kan gå i gang. Og ved endt arbejde skal virksomheden indsende den beregnede energibesparelse. Her er det vigtigt at forstå, at virksomheden ikke er berettiget til ekstra betaling for indberetningen. Alligevel har rigtig mange virksomheder indført processen i deres arbejdsgang. Hvis ikke energispareaftalen går igennem er den indsats spildte kræfter. 

Af Michael Niemann Mortensen, vvs-konsulent, rådgivende ingeniør

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Morten Ravn Pressemedarbejder
Morten Ravn
Telefon: 2118 0540
mra@arbejdsgiverne.dk