Billede

Energibesparelser skal have alle med på vognen

Regeringen overvejer at nedlægge Energisparerådet. Begrundelsen er, at det er præget af mange forskelligartede aktører med forskellige fokusområder og interesser, og at det derfor ikke kan yde tilstrækkelig rådgivning til ministeren.  

I stedet for Energisparerådet lægger energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) op til at danne to paneler. Et husholdnings- og bygningspanel og et erhvervspanel. I modsætning til tidligere skal de ikke forankres i en konkret lovgivning, men i stedet igangsættes efter behov og med skiftende sammensætning.     

Her er der grund til at minde om, at de sværeste og dyreste energibesparelser er i de mindre virksomheder og de private hjem. Derfor må man sikre en synergieffekt mellem virksomhederne og den private husholdning. Det kræver et tæt samarbejde mellem de to paneler. 

Ellers risikerer man at tabe hele indsatsen, og det bliver unødvendig bureaukratisk og virkelighedsfjernt for almindelige mennesker. For det er jo installatørerne, der skal ud i de private husholdninger og virksomheder for at sælge de energibesparende tiltag. Det kræver et samlet og nemt tilgængeligt produkt. 

Et eksempel er varme og ventilation. Her giver det ikke nogen mening at udtænke noget i et husholdnings- og bygningspanel uden et godt samarbejde med erhvervspanelet, når installatøren efterfølgende skal ud og sælge produktet til forbrugeren og den mindre eller mellemstore virksomhed. Og her stiller vi i Arbejdsgiverne i øvrigt gerne vores viden om branchen til rådighed overfor de to paneler.   

Vil Danmark noget på klimaområdet, er det afgørende, at man er opmærksom på den indsats, der får hele befolkningen med på vognen. Der sker rigtig meget omkring energibesparelser for tiden. Mulighederne for som forbruger og virksomhed at anvende nye energibesparende teknologier har aldrig været større og heller ikke mulighederne for som installatør at formidle dem. Derfor er det vigtigt, at man politisk understøtter udviklingen. Det er et afgørende skridt på vejen mod at nå klimamålene. 

Af Carsten Essler Helmer, branchekonsulent for energi i Arbejdsgiverne

Følg os her: