Frank Erhardt Andersen

Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent

Vågn dog op!

Nu er der endelig kommet adgangskrav til erhvervsuddannelserne – karakteren 2 i dansk og matematik. Desværre er der mange, der alligevel skal forsøge at gøre dem til det mindre ambitiøse valg af ungdomsuddannelse. Det gør man ved straks at neutralisere fremskridtet med et forslag om, at gymnasiet så skal have 4 og 7 som adgangskrav. 

Den politik forklarer man med, at der i dag er en del elever fra folkeskolen med karakterer under 4 i dansk og matematik, der ikke gennemfører gymnasiet. Og det er selvfølgelig et problem. Men man må jo også spørge sig selv, om der kunne være andre grunde til frafaldet end karaktergennemsnittet?

En organisation har endda dristet sig til at sige, at et adgangskrav på 4 og 7 til gymnasiet vil betyde, at dem der gerne vil i gymnasiet tager sig mere sammen, mens de andre unge orienterer sig mod andre uddannelsesinstitutioner. Ser man det. Her får man lidt den tanke, at de lever i et tidligere århundrede, hvor de riges børn kom på latinskolen, mens de mindre bemidlede skulle ud og tjene. 

Kendsgerningerne er, at erhvervsuddannelserne i dag både giver gode muligheder for beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at starte som selvstændig. Og skulle man senere få lyst til at læse videre, er det også en mulighed. Desværre slås man mod et gammeldags uddannelsessnobberi, som ikke bare er misforstået, men direkte samfundsskadeligt. Vi står jo til at mangle 30.000 faglærte om bare fem år. 

Man kan også undre sig over, hvad de overhovedet vil med et adgangskrav på 4 og 7 til gymnasiet. Det vil udelukke mange af dem som efterfølgende søger ind på eksempelvis lærerseminariet, sygeplejerskeuddannelsen og mange andre vigtige uddannelser. Gymnasierne er jo ikke alene sat i verden for at rekruttere til universiteterne og heldigvis for det.

Der findes en gruppe af uddannelsessnobber, som trænger til at vågne lidt op. Manglen på erhvervsuddannet arbejdskraft kommer i længden til at skade industrien – dermed produktionen og i sidste ende vores alle sammens velfærd. Så lad os dog ikke bruge alle de kræfter på at fortælle de unge, at det eneste ambitiøse valg er gymnasiet. For det er jo desværre det signal, man i høj grad sender til de unge.

Af Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent