Folkemødet 2015

Debat på Folkemødet: Udkantsdanmark er Udviklingsdanmark

Udkantsdanmark eksisterer, og selvom vi ikke bryder os om at bruge lige præcis den betegnelse, så har ydreområderne nogle specielle udfordringer, som bliver nødt til at blive adresseret.

Det kunne alle deltagere på Arbejdsgivernes anden debat på Folkemødet nikke til.

Der er ikke en vind, som rør sig, og der er rift om de kolde vand. Vi er på Bornholm - en del af det, som med et ikke særligt opløftende ord kaldes for "udkantsdanmark". Men udkanten er ikke helt uden potentiale, og hvordan vi får udnyttet det potentiale, var emnet for dagens debat. Deltagerne var Ane Buch, administrerende direktør for Håndværksrådet, Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm og Christian Vintergaard, administrerende direktør for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise.

- Undersøgelser viser helt klart, at vinderen inden for vækst er hovedstaden. Men alle regioner har steder, hvor der er vækst. Vi skal tale den vækst op, men vi bliver også nødt til at se problemerne i øjnene, startede Ane Buch.

- Virksomhederne i udkantsdanmark er en anden type virksomheder end dem, der ligger inde i de store byer. Det er kommunerne også opmærksomme på, og de gør allerede en masse for virksomhederne og iværksætterne. Og det viser sig faktisk, at hvis du etablere en virksomhed i et ydreområde, så er du mindre tilbøjelig til at flytte derfra, sagde Christian Vintergaard.

Men udfordringen er ofte at få iværksætterne til at tage beslutningen om at starte deres virksomhed op i et ydreområde.

- Finansieringen er helt klart et problem. Det er den digitale infrastruktur også. Og så er der ikke kun udfordringen med, at det ikke er let at starte virksomhed op i udkanten. Udfordringen er også, at folk helt generelt flytter derfra. Dermed bliver det svært både at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, men også efterspørgslen på de givne produkter falder, fortalte Ane Buch.

Ane Buch supplerede med, at mange virksomheder rent faktisk har et vækstpotentiale, som kan udnyttes. Her mente Christian Vintergaard, at man med fordel kunne vende blikket mod udlandet og se på, hvordan de tager imod nye virksomheder. Eksempelvis at afsætte hele områder til ét bestemt produktionsområde. Kommunerne skal være bedre til at give virksomhederne, hvad de har behov for.

Ligeledes har konnotationen omkring udkantsdanmark stor betydning.

- Der er mange negative budskaber omkring udkantsdanmark. Tænk på, hvad vi kunne skabe, hvis ydreområderne fik en mere positiv konnotation, sagde Fredrik Romberg.

Ane Buch kunne genkende den negative konnotation, men lagde også vægt på, at vi skal gøre noget konkret for at sikre væksten og se det i det brede perspektiv.

En anden grund til det store fokus på udkantsdanmark kan også være mængden af udkantskommuner, mente Christian Vintergaard.

- Det virker voldsomt, når mange kommuner har de samme udfordringer og siger det samme. Hvis kommunerne gik sammen om at kommunikere problematikken, så ville den virke mindre voldsom, sagde han.

Deltagerne kunne altså godt blive enige om, at udkanten har nogle udfordringer, som der skal tages hånd om. Og der kom flere forskellige bud på, hvordan vi løser den udfordring.