Produktionslaser

Uden produktion ingen teknologi

I 1960’erne var hver tredje dansker beskæftiget i produktionen. I dag er det kun halvt så mange. Og udviklingen forsætter. Bare de seneste år er beskæftigelsen i industrien faldet med 6.000 ansatte ifølge Danmarks Statistik. 

I årevis har der været en forestilling om, at Danmark alene skulle leve af gode idéer, innovation, kreativitet, design og andre populære plusord. Det var fremtiden for Danmark, fik politikere og arbejdsmarkedseksperter gejlet hinanden op til at tro i det forgangne årti. Produktionen var noget, vi kunne lade udlandet om.

Tankegangen havde selvfølgelig en vis berettigelse. Danmark nyder i høj grad godt af at udtænke gode ideer og flere kreative virksomheder imponerer langt udover landets grænser. Men det var også lidt en misforståelse. For man glemte, at de gode ideer ofte opstår i en vekselvirkning mellem viden og produktion. Har vi ikke produktionen, får vi heller ikke teknologien.

Samtidig blev tankegangen forstærket af et uddannelsessnobberi, hvor man fastholdte historiske og gammeldags forestillinger om fag og uddannelse. Her blev erhvervsuddannelserne fremstillet som langt mindre ambitiøse end gymnasiet - selvom de giver sikre muligheder for beskæftigelse og gode muligheder for at blive selvstændig. Resultatet er, at industrien i dag mangler arbejdskraft flere steder i landet. Og den mangel vil efter alt at dømme vokse i de kommende år.   

Det er gået op for de fleste, at det var en fejl og regeringen har i sin Vækstplan DK mere fokus på produktionsvirksomheder. Her vil man blandt andet gøre det lettere at drive produktionsvirksomhed ved at sænke virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi med mere. På uddannelsesområdet har fokus også flyttet sig – ikke mindst godt hjulpet på vej af mediebegivenheder som DM i Skills.  

Der er altså ved at ske noget. Men det går stadig for langsomt. Der skal helt anderledes tryk på kedlerne, hvis vi skal have vendt den udvikling i tide. Men budskabet er så småt ved at være trængt ind i akademikerdanmark. Det bliver spændende at se, hvad politikerne kommer til at foreslå i dette valgår.

Af Jens Andersen, lokalformand for Vendsyssel