Debat på Folkemødet: Tag en lærling - vær med til at sikre fremtiden

Solen skinnede allerede fra en skyfri himmel, og glade mennesker var begyndt at fylde pladsen, da Arbejdsgiverne bød inden for til arbejdsgiver- og brancheforeningens første debat på Folkemødet: Tag en lærling - vær med til at sikre fremtiden.

Scenen var sat, da formand Fleming Frederiksen, eeu-repræsentant fra Erhvervsskolernes Elevorganisation Morten Egede, direktør for Technical Education Copenhagen Lone Hansen og chefanalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl satte sig til rette rundt om sofabordet.

Baggrunden for debatten var kendsgerningen, at håndværkerbranchen kommer til at mangle 30.000 faglærte om fem år. Et tal, som Mie Dalskov Pihl kunne bekræfte over for tilhørerne.

Morten Egede startede debatten ud med at fastslå, at de studerende skal kunne fyldføre deres uddannelse.

- Jeg har kendskab til nogen, som ikke kunne få en læreplads. Så valgte de simpelthen at stoppe deres uddannelse, for så gav det ikke længere nogen mening. Vi skal kunne færdiggøre vores uddannelse under gode vilkår, sagde han.

Debatten drejede derefter hen på emnet om, hvordan vi får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse - og sørge for, at de ikke vælger at stoppe igen.

- Nogen vælger at tage en studentereksamen, men kan derefter ikke bruge den til noget og vælger derfor at tage en erhvervsuddannelse. De har simpelthen taget en studentereksamen, fordi mor og far sagde, at det var en god idé. Og fordi, at 80% af en folkeskoleårgang gør det samme, sagde Mie Dalskov Pihl.

Både Morten Egede og Lone Hansen foreslog, at erhvervsskolerne får et tættere samarbejde med folkeskolerne, hvor der også skal uddannelsesrådgives mere i retning af erhvervsuddannelserne.

- Det praktiske skal tilbage i folkeskolerne. Man har for eksempel fjernet metalsløjd og andre praktiske fag, som kan give unge en idé om og smag for en erhvervsuddannelse, sagde Morten Egede.

- Vi skal se på det i et bredere billede. De unge skal ud og snuse til erhvervsuddannelserne, når de skal i praktik i de ældre klasser. De skal vide, at en håndværkeruddannelse er fuld af muligheder. Og eksempelvis den nye uddannelse, EUX, åbner for mange forskellige retninger, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, supplerede Lone Hansen.

Afslutningsvis tog deltagerne stilling til forslaget om at forkorte erhvervsuddannelserne, så de kun tager den halve tid.

- Det er en dårlig idé. I stedet skal vi måske være bedre til at tilpasse erhvervsuddannelserne, når der gives merit. Så det for eksempel bliver nemmere at tage en erhvervsuddannelse, hvis man i forvejen har en masse praktisk erfaring eller har en studentereksamen, sluttede Fleming Frederiksen af.