VVS på deltid

Orientering vedr. AO Johansen og BilligVVS, prisstruktur og autorisationer

Prisstrukturen skal tilpasses
Vi har gennem flere år motiveret grossisterne til at nedsætte deres priser og tilsvarende deres rabatter. På den måde vil branchen få et mere gennemsigtigt prissystem, og samtidigt vil det afhjælpe det dårlige renommé, som branchen gennem årene har fået på denne baggrund.

Nu er flere af grossisterne i gang med at tilpasse, herunder Brødrene Dahl og Solar, som gør det på hver deres måde. Brødrene Dahl reducerer stort set alle priser på én gang over for en gruppe af deres kunder ad gangen. Hvorimod Solar reducerer pris og rabatter på udvalgte varegrupper til alle deres kunder på én gang.

Fra Arbejdsgiverne følger vi udviklingen nøje. Lad os vide, hvordan I løbende oplever ændringerne i prisstrukturen.

Grossist køber netbutik
For nylig købte AO Johansen netbutikken BilligVVS.dk. Det er første gang, en grossist har opkøbt en netbutik. AO Johansen vil med denne have fokus på salg til både private og mindre erhvervskunder.  

Vi har talt med flere af vores medlemsvirksomheder herom. Som brancheorganisation er Arbejdsgiverne underlagt Konkurrenceloven, og derfor er det ikke muligt for os at vejlede vores medlemmer i forhold til konsekvensen af grossisters opkøb af netbutikker.

Autorisation på deltid
Det er nu muligt at tage uddannelsen som installatør på deltid. Dermed er det ikke længere nødvendigt at sige sit job op og gå på SU i to år for at blive installatør. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) har godkendt de to nye deltidsakademiuddannelser: el-installatør og vvs-installatør.

Det er Arbejdsgiverne glade for, da vi tidligere har kæmpet hårdt for denne løsning, da det for mange er vanskeligt at tage to år ud af kalenderen for at tage en uddannelse på fuld tid. Det er også godt for virksomhederne, for der er brug for flere installatører. Også eksempelvis i forbindelse med generationsskifte er deltidsuddannelsen en fordel.

Delautorisationer
De første erhvervsakademiuddannelser til delautorisation inden for el og vvs forventes at blive udbudt på erhvervsakademierne i løbet af efteråret 2015 eller i starten af 2016. Det er dog endnu uvist, hvilke akademier der vil udbyde delautorisationerne.

Hos Arbejdsgiverne er vi meget opmærksomme på, om kompetenceniveauet ved en delautorisation bliver på et rimeligt niveau i forhold til det niveau, der kræves ved den nuværende hele autorisation. Vi vil derfor løbende holde øje med, at både uddannelse og de uddannede lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

Følg os her: