Ventilation i væggen

Nu lukkes de mindre virksomheder ind

De mindre ventilationsvirksomheder har ikke kunne været med, når det kom til den obligatoriske eftersynsordning af ventilationsanlæg. Men nu bliver de lukket ind i varmen.

Regeringens vækstinitiativer spænder ikke ben for Danmarks grønne omstilling. Tværtimod åbnes der op for, at også de mindre ventilationsfirmaer kan komme på banen og foretage eftersyn, når den obligatoriske eftersynsordning for komfortventilationsanlæg bliver nedlagt. Ordningen har ganske enkelt ikke fungeret godt nok og ikke levet op til sit formål.

- De mindre ventilationsfirmaer har ikke haft råd til at kunne være med i den her ordning. Det har simpelthen været for dyrt for dem at blive akkrediteret til at kunne lave de femårige eftersyn i forhold til det udbytte, de ville få ud af det. Dermed skal en del af forklaringen på, at der kun er foretaget eftersyn på 15% af anlæggene, måske findes i, at der ikke har været nok uddannet fagpersoner til at varetage opgaven. Man har ikke tænkt de mindre virksomheder ind i planen, og den har ikke været markedsført godt nok. Dertil kommer, at der ikke har været noget krav om, at virksomheden, der har fået foretaget eftersynet, også skulle føre de energibesparende råd ud i livet. Hvis de energibesparende tiltag har en for lang tilbagebetalingstid, så vil virksomheden hellere bruge pengene på at købe eller forbedre produktionsudstyr og dygtiggøre sig endnu mere, siger Carsten Essler Helmer, energikonsulent hos Arbejdsgiverne.

Et andet aspekt er, at ordningen har ramt ved siden af sit mål. Som det er nu, er det kun komfortventilationsanlæg, der er omfattet af det obligatoriske femårs eftersyn. Men en fejl i et komfortventilationsanlæg kan ligesåvel opstå i et industrianlæg. Dermed fanger ordningen ikke alle fejlene og er uden virkning i det store billede.

Carsten Essler Helmer påpeger, at de ordninger, der allerede er på markedet – det étårige ventilationseftersyn og energisynet af store virksomheder – i høj grad kan tage over på størstedelen af eftersynsordningen for ventilationsanlæg. Så vil de mindre ventilationsfirmaer nemlig kunne komme på banen, og deres kompetencer inden for energioptimering vil kunne blive udnyttet. Dermed vil ordningen ikke kun tilgodese de store virksomheder, som det desværre er tilfældet med den nuværende.

Hos Arbejdsgiverne imødeser man de nye initiativer, som regeringen vil sætte i stedet for den nuværende ordning, så det bliver attraktivt at gennemføre forbedrende tiltag på ventilationsanlæggene – for både små, mellemstore og store virksomheder. Spørgsmålet er blot, hvilke initiativer der vil komme?

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

Branchekonsulent, Energi
Carsten Essler Helmer
Telefon: 6617 3333
Direkte: 5196 0689
ceh@arbejdsgiverne.dk