Jani Lykke Methmann

Mere offentligt tyveri

Der skal sættes grænser for hvordan, at offentlige institutioner må brede sig på kommercielle markeder. Det mener de fire partier i blå blok, som vil have set på reglerne. Kritikken kommer efter, at der er kommet fokus på konkurrencen mellem offentlige og private firmaer. 

I en række tilfælde har offentlige virksomheder kopieret private firmaers produkter og bagefter solgt dem til de private firmaers kunder. Samtidig er der en generel kritik af hvordan offentlige virksomheder breder sig på kommercielle markeder. 

I Arbejdsgiverne er vi optaget af fair konkurrence for håndværks og industrivirksomheder. Her ser vi ofte hvordan, at mulighederne for almindelig sund konkurrence bliver begrænset af ulige rammevilkår. Derfor indbragte vi sidste år to sager for Konkurrencestyrelsen.

Eksempelvis er det svært for mange almindelige virksomheder at drive forretning, når forsyningsvirksomheder trænger sig ind på et marked. Forsyningsvirksomhederne er en slags halvoffentlige virksomheder og har muskler og en struktur, der giver dem særlige fordele. De mindre erhvervsdrivende får ikke et ben til jorden, når de beslutter sig for at bevæge sig ind på et nyt marked. 

Er det fair konkurrence? Er det bare den store fisk, der æder den lille? Eller den kloge, der narrer den mindre kloge? Forsyningsvirksomhederne har slået dybe rødder som offentlige selskaber på ulige betingelser. Når de bagefter bliver til private aktieselskaber, har de et rodnet, som almindelige virksomheder ikke kan konkurrere med. I Arbejdsgiverne mener vi, at der er meget mere at komme efter, når man taler om fair konkurrence.    

Af Jani Lykke Methmann, direktør