Jani Lykke Methmann

Kom ind i kampen!

Regeringens nye vækstpakke skal skabe vækst og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Der er dog ikke meget indhold i vækstpakken, som gør en reel forskel ude i virksomhederne, vurderer Arbejdsgiverne som repræsenterer 2250 virksomheder indenfor håndværk og industri.
  
- En vækstpakke der ikke for alvor bidrager til at skabe vækst, er godt nok en tam vækstpakke. Vi savner initiativer, som har betydning for hverdagen ude i virksomhederne langt fra Christianborg. Vi savner målrettede erhvervsinitiativer, som gør en forskel. Det skal være lettere at drive forretning i Danmark, så vi kan skabe mere vækst og udvikling til gavn for vores fælles velfærd. Her gør vækstpakken ingen nævneværdig forskel, siger Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne.

Dog er en strategi for en øget anvendelse af internationale standarder et mindre lyspunkt. Ambitionen er at gøre det billigere for de små og mellemstore virksomheder at anvende internationale standarder i produktionen. Det er ganske positivt og kan være med til at nedbringe prisen på byggeri i Danmark. 

Det er også positivt, at man nedbringer sagsbehandlingstiden ved markedskontrol af byggevarer. Her gør man det lettere at klage, hvis et produkt sælges ulovligt i Danmark. 
- Det er et skridt i den rigtige retning. Virksomhederne skal have en lettere og hurtigere kontakt med myndigheder. Men der skal stadig gøres mere for at nedbringe mængden af virksomhedernes administrative byrder, siger Jani Lykke Methmann. 

Arbejdsgiverne efterspørger initiativer som for alvor skaber vækst. Her er det særligt udfordringen med adgang til finansiering, som er virksomhedernes problem.
- Vi ser hele tiden gode, sunde virksomheder som ikke kan få finansiering og dermed ikke skabe udvikling. Når bankerne sidder så tungt på pengene, går alt for mange vækstinitiativer og gode idéer i stå i virksomhederne. Politikerne hjalp bankerne med op til flere bankpakker i sin tid. Det høje tid at kræve mere den anden vej, siger Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne.