Fleming Frederiksen

Fleming Frederiksen, formand

Vi skal være med i kampen om de målrettede unge

- Hvis man ikke har evnerne, viljen og motivationen, så er det ud. Så enkelt siger direktøren for Danske Erhvervsskoler det om den nye erhvervsskolereform i denne udgave af Bladet Arbejdsgiverne. Det er et forfriskende klart budskab. Erhvervsskolerne har alt for længe skulle være opsamlingssted for unge, der ikke har nogen interesse i håndværk eller industri - men bare ikke andre valg. 

Erhvervsskolerne skulle løfte en politisk målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle have en uddannelse. Den opgave har ikke bare kostet for mange ressourcer på erhvervsskolerne, men også drænet prestigen for uddannelserne og givet dem et image, som ikke hænger sammen med virkeligheden, og de muligheder en erhvervsuddannelse faktisk giver. 

Dernæst har det også været en ufordelagtig situation for virksomhederne. Danmark har brug for dygtige faglærte til industrien og håndværksvirksomhederne, og den opgave har vi ikke råd til at tage let på. Erhvervsskolerne skal kunne koncentrere deres kræfter om at få fat i interesserede og målrettede unge og give dem et solidt og anerkendelsesværdigt uddannelsesforløb, der kan konkurrere med alle de andre muligheder, der byder sig til for de unge. 

Endelig skal der være flere af de målrettede unge. Derfor er det også glædelig, at man fra politisk hold nu går efter, at dobbelt så mange unge om ti år skal have en erhvervsuddannelse. Det kræver, at erhvervsskolerne får et ordentligt råmateriale, og her skal folkeskolereformen sikre, at flere unge fremover har forudsætningerne for at tage en ungdomsuddannelse. Samtidig opruster erhvervsskolerne fagligt, hvor der er ved at ske en betydelig kompetenceudvikling af både lærere og ledere.

Men i virksomhederne har vi også et ansvar. Mangel på praktikpladser kan give problemer og risikere at vælte hele læsset. Selvfølgelig er skolepraktik også en mulighed, men praktik i en virksomhed er at foretrække. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder forstår, at de har et ansvar for at uddanne den næste generation. Hvis det her skal blive en succes, er der ikke plads til, at så mange kører på frihjul. Flere virksomheder skal være deres samfundsansvar bevidst. Det skal vi i Arbejdsgiverne nok minde dem om. 

Af Fleming Frederiksen, formand