Frank Andersen

Frank Andersen

Industriteknikerelever kan ikke finde praktikpladser - trods mangel i virksomhederne

Virksomhederne kan ikke få nok industriteknikkere i øjeblikket. Behovet er enormt og tilgangen til faget er beskeden. Det er et problem for udviklingen i danske industrivirksomheder, som yderligere forstærkes af, at en stor gruppe går på pension og efterløn. Det er en uholdbar situation for industrien.
 
På trods af manglen på industriteknikere er der stadig unge industriteknikerelever i skolepraktik rundt om i landet, da det ikke har været muligt for dem at finde en praktikplads i en virksomhed.

- Vi kan ikke være bekendt at have unge gående i skolepraktik, mens virksomhederne skriger på arbejdskraft. Forudsat at disse unge er tilstrækkeligt kvalificerede, bør der findes en ordinær praktikplads til dem ude i industrien, siger Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent i Arbejdsgiverne.
 
Arbejdsgiverne opfordrer alle danske industrivirksomheder, hvori industriteknik indgår, til at overveje at indgå en uddannelsesaftale med en lærling. De kan ringe til nærmeste erhvervsskole og høre nærmere.

- Derudover må man arbejde hårdt på at få gjort flere unge opmærksom på de særdeles gode fremtidsudsigter, der ligger i dette fag, siger Frank Erhardt Andersen.  

I Arbejdsgiverne har man netop besluttet, at medlemsvirksomhederne om fem år skal have 10 procent lærlinge ansat. Dermed leverer man samlet 1.630 praktikpladser indenfor industri og vvs-området. Det er en forøgelse på 27 procent. Samtidig opfordrer man andre organisationer til at sætte sig lignende konkrete mål for, hvor mange praktikpladser, de vil levere. 

Af Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent

Følg os her: