Fleming Frederiksen

Fleming Frederiksen, formand

Vi kan ikke holde til mere udenomssnak

Enhedslisten har foreslået, at man belønner virksomheder, der er flinke til at ansætte lærlinge og straffer virksomheder, der kører på frihjul og lader andre virksomheder om at uddanne den næste generation af håndværkere. Det skal ske ved at virksomheder, der har lærlinge, skal betale mindre til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) - som er den kasse, der udbetaler løn til lærlinge under skoleophold. Og virksomheder, der ikke har lærlinge, skal betale mere. 

Timingen er rigtig. Om bare fem år kommer vi til at mangle 30.000 faglærte, viser fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derudover står vi i en situation, hvor der aktuelt mangler 12.000 lærepladser - heraf cirka 3.000 i byggeriet. Samtidig har vi en virkelighed, hvor industrien skriger på faglært arbejdskraft. Virksomheder må lade ordrer gå til udlandet, fordi de ikke har folkene til at udføre arbejdet. 

Fagforbundet Dansk Metals ledighed er på landsplan nede på 4 procent og i visse områder helt nede på 2,1 procent. Det er så lavt, at det er virkelig svært at finde nok arbejdskraft indenfor fag, som er uundværlige for industrien. Eksempelvis smede og industriteknikere. I 2011-2013 gik 1.627 industriteknikere på pension. I samme periode blev kun 756 industriteknikere udlært. Og det kan mærkes.

Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi virkelig lægger os i selen og gør det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Det kræver en større holdningsændring. Men skal kræfterne ikke være spildt på forhånd, må der ikke mangle praktikpladser. Det gør der som systemet i dag er skruet sammen. Derfor må vi dreje på nye håndtag for at skaffe praktikpladser ved at gøre det mere indbydende at ansætte lærlinge og gå hårdere til virksomheder, der ikke er deres samfundsansvar bevidst. 

Desværre har flere arbejdsgiverforeninger allerede forsøgt at sende forslaget i gulvet ved en teknisk knockout. En forening påberåber sig, at den nuværende aftale løber frem til 2018 og derfor ikke er noget, man kan gøre noget ved nu. Derudover mener man, at dem uden lærlinge allerede bidrager rigeligt til dem med lærlinge. En anden taler om, at erhvervsuddannelsesreformen kræver, at alle partier skal være enige om en ændring, og at det ikke forekommer sandsynligt. 

Det er beskæmmende at høre sådan en gang udenomssnak - situationens alvor taget i betragtning. Når sådan en holdning lægges for dagen, kan det næppe undre, at mange unge vælger erhvervsuddannelserne fra. Det kan vi ikke holde til i byggeriet og industrien. Det er nu, at vi skal gøre manglen på praktikpladser til historie. Vi har brug for at alle tænker med og ikke bare kryber udenom. Vi må alle påtage os et ansvar.

Af Fleming Frederiksen, formand