Frank Erhardt Andersen

Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent

Det handler ikke kun om elitens behov

En ny undersøgelse bølgende den anden dag gennem medierne. Den viste, at fagligt stærke elevers karaktergennemsnit bliver trukket ned af svage elever. Det var konklusionen på en undersøgelse fra Dansk Erhverv, som vurderede fagligt svage elevers effekt på deres stærke klassekammerater.

En forskningspolitisk chef uddybede, at når mange elever i gymnasiet har et gennemsnit på under fire, er der risiko for en negativ effekt på de stærkere elever. Problemet kan være, at lærerne tilrettelægger undervisningens niveau efter de svageste. Der var tale om en størrelsesorden på højst et halvt karakterpoint. 

I Venstre har de spændt undersøgelsen foran deres politiske dagsorden og uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen udtalte, at undersøgelsen bekræftede dem i, at man fremover burde have et karaktergennemsnit på mindst fire for at komme i gymnasiet. Adgangskravet til erhvervsskolerne talte han ikke om.   

I Arbejdsgiverne tænker vi, at man jo bare kan sætte overliggeren så højt på alle ungdomsuddannelser, at kun et fåtal af folkeskoleeleverne kan komme indenfor. Dette vil give helt fantastiske muligheder for eliten. Men det vil nok samtidig efterlade os med et samfundsmæssigt problem af dimensioner.  

Man er nødt til at tænke tingene til ende og se hele perspektivet. Hvor skal vi gøre af alle dem, som ikke kan leve op til kravene? Hvor skal vi finde det nødvendige antal hænder og hoveder, der skal til for at tilfredsstille samfundets behov for arbejdskraft? Og her er det ikke kun den akademiske retning, man skal tilgodese. Erhvervsskolerne, og i sidste ende industrien og håndværksvirksomhederne, har også brug for gode hoveder. Derfor skal gennemsnittet være det samme.
 
I stedet for at ekskludere alle undtagen eliten, må samtlige ungdomsuddannelser hellere rumme plads til alle, der har forudsætningerne for at klare sig. Hos Arbejdsgiverne skønner vi, at det er elever, der har et karaktergennemsnit på to og derover. 

De foreløbige meldinger tyder på, at mange elever allerede vil blive sorteret fra med den spærregrænse på to, som undervisningsministeriet har anbefalet og som træder i kraft til august. Det ville nok være klogt lige at se, hvad erfaringerne bliver med det, inden man bevæger sig længere ud af den tangent.

Af Frank Erhardt Andersen, uddannelseskonsulent