Jani Lykke Methmann

Det handler om hjerteblod

Copenhagen Business School har oprettet et nyt center for ejerledede virksomheder. Et center som uden tvivl vil skabe en masse værdifuld viden. For der er forskel på ejerledede virksomheder og virksomheder med en ansat direktør. Det kommer man ikke udenom. Ejerlederen tænker typisk mere langsigtet. Ejerlederen betragter virksomheden som sit barn. Det handler ikke bare om at skabe profit – det er hjerteblod.

En ansat direktør har derimod et mål fra bestyrelsen om at generere et overskud. Og gerne et stort overskud. Derudover kan han eksempelvis have nogle mål om at opnå visse markedsandele. Men hans incitamentstruktur er oftere med en kortere horisont. Fem år senere kan han være videre i en ny virksomhed.

Da en ansat direktør oftest bliver målt på mere kvantitative parametre, kan der være en risiko for at virksomhedens kultur og det tankegods, som er med til at gøre den særegen, bliver overset strategisk - og i værste tilfælde går tabt.

Omvendt kan der hos ejerlederen være en større risiko for, at ambitionsniveauet stopper, når ejerlederen har opnået et vist niveau. Her kan et potentiale gå til spilde som ellers kunne have genereret stor vækst og velstand. Her vil den ansatte direktør i stedet forsat blive udsat for pres fra bestyrelsen om at vækste og hele tiden sætte nye mål. 

Der er forskel på, om man er ansat til at levere resultater, eller om man selv kan bestemme. Det handler om incitamentstrukturen. Hvad er det, der driver en person? Her kan der selvfølgelig være mange forskellige motivationer. Men det er et godt udgangspunkt, hvis det handler om at skabe. Men man skal have lyst til at flytte noget sammen med andre. 

Den incitamentstruktur ser man hyppigt hos ejerledere. Derfor er det nye center for ejerledede virksomheder et vigtigt skridt. Det er værdifuld viden, der her bliver skabt om hvordan de eksempelvis agerer i forskellige konjunktursammenhænge. Det kan være en betydelig gevinst for erhvervslivet generelt at vide mere om de mekanismer.

Af Jani Lykke Methmann, direktør