Lærling ved maskine

Flygtningene skal ud på arbejdsmarkedet

Danmark skal tage sit ansvar for flygtningene. Det mener vi i Arbejdsgiverne. De skal bidrage til samfundet og integreres hurtigst muligt på arbejdsmarkedet. Når de har de rette kvalifikationer og er arbejdsmarkedsparate, kan de bidrage til at løse landets udfordring med manglende kvalificeret arbejdskraft. Men det skal foregå på samme præmisser og betingelser som alle andre og til samme løn.

Det er dog ikke alle flygtninge, der har de rette kvalifikationer eller er arbejdsmarkedsparate. Derfor må staten påtage sig det overordnede ansvar for at fremme såvel kvalifikationer som arbejdsparathed. Og gerne så hurtigt som muligt. 

Det kan ske gennem de allerede eksisterende integrations- og beskæftigelsesfremmende ordninger. Eksempelvis målrettet undervisningsforløb i dansk og beskæftigelsesmæssige tilbud som virksomhedspraktik, opkvalificering, løntilskud og mentorordninger. Her kan den enkelte flygtning i en periode få sidemandsoplæring og tilegne sig sprog og arbejdsmarkedskultur i et omfang, der kan føre til en fastansættelse på arbejdsmarkedet på sigt. 

Arbejdsmarkedsparathed handler om såvel sproglighed, mental psyke og arbejdskultur. Afhængig af den enkelte flygtnings niveau, skal der stilles forskellige hjælpeforanstaltninger til rådighed. Kommunerne kan skabe samarbejdsaftaler med lokale virksomheder omkring integration af flygtninge. Her er det vigtigt, at det er kommunen, som varetager de administrative opgaver i forbindelse med integrationsforløb i virksomhederne, så de små- og mellemstore virksomheder ikke bliver pålagt yderligere administrative opgaver.

Arbejdsgiverne går ind for, at løndannelse altid skal foretages af arbejdsmarkedets parter. I den danske model er to af grundstenene lige løn for lige arbejde og mindsteløn. Det vil derfor være et stort brud på den danske model, at omgå disse parametre, hvilket i øjeblikket er til debat. Derfor er Arbejdsgiverne imod en indslusningsløn, som medfører en mindre timeløn til en gruppe mennesker. 

Af Jani Lykke Methmann, direktør

Følg os her: