Pletskud

Et pletskud fra KL

Kommunernes Landsforening har netop offentliggjort et udspil med en række bud på hvordan, at vi sikrer tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft fremover. Man har lokaliseret kvalificeret arbejdskraft som en afgørende forudsætning for vækst, og man spiller derfor ud med en række bud på hvordan, man løser den udfordring. 

Her skal 10. klasserne i højere grad målrettes erhvervsuddannelserne. Alle dele af arbejdsmarkedet bliver bedre til at tage imod folk, som ikke 100 procent kan leve op til kravene i et almindeligt job. Der skal være en ydelsesreform, som harmoniserer den jungle af ydelser og satser, som der eksisterer i dag og samtidig sikre, at alle ledige har de rette økonomiske incitamenter til at komme i uddannelse eller job. Der bør også være et tættere geografisk udbud af tekniske erhvervsuddannelser, så det sikres, at der er tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i alle dele af landet. Derudover bør flygtninge i højere grad kunne bidrage på arbejdsmarkedet. 

I Arbejdsgiverne hilser vi initiativet velkommen. Her er vi særlig positive overfor, at man vil have flere udlændinge ud på arbejdsmarkedet. Danmark skal tage sit ansvar for flygtningene. De skal bidrage og integreres hurtigst muligt på arbejdsmarkedet. De kan bidrage til at løse landets udfordring med manglende kvalificeret arbejdskraft. Men det skal foregå på samme præmisser som alle andre og til samme løn. 

Det kan ske gennem de allerede eksisterende integrations- og beskæftigelsesfremmende ordninger. Eksempelvis målrettede undervisningsforløb i dansk og beskæftigelsesmæssige tilbud som virksomhedspraktik, opkvalificering, løntilskud og mentorordninger. Her kan den enkelte flygtning i en periode få sidemandsoplæring og tilegne sig sprog og arbejdsmarkedskultur i et omfang, der kan føre til en fastansættelse på arbejdsmarkedet på sigt. 

Det er dog ikke alle flygtninge, der har de rette kvalifikationer eller er arbejdsmarkedsparate. Derfor må staten påtage sig det overordnede ansvar for at fremme såvel kvalifikationer som arbejdsparathed. Løndannelse skal derimod altid foretages af arbejdsmarkedets parter.

Af Finn Kyed, udviklingschef 

Følg os her: