Dansk El-Forbund og Arbejdsgiverne

Danmark har fået en ny overenskomst

Dansk El-Forbund og Arbejdsgiverne har indgået aftale 

På det danske arbejdsmarked er det er en tilbagevendende begivenhed, at indgåede overenskomster bliver forhandlet og fornyet. Derimod er det sjældent, at der etableres helt nye overenskomster mellem to organisationer, der ikke tidligere har været aftalepartnere. Men det er nu sket med en aftale mellem Dansk El-Forbund og Arbejdsgiverne, der indtil september sidste år var kendt som DS Håndværk og Industri. 

Overenskomsten sikrer, at ansatte, der i Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder arbejder inden for Dansk El-Forbunds installationsområder, fremover er dækket af en aftale, som i stort omfang svarer til Elektrikeroverenskomsten. Det er den overenskomst, der er indgået mellem forbundet og Tekniq – den traditionelle arbejdsgiverpart på installationsområdet. 

I Dansk El-Forbund er der tilfredshed med indgåelsen af aftalen. 
– Det bliver mere enkelt for os at varetage medlemmernes interesser. Uden overenskomsten skulle vi arbejde på at få tiltrædelsesaftaler med hver enkelt medlemsvirksomhed hos Arbejdsgiverne, der arbejder med el-installation, siger forbundssekretær Ole Tue Hansen. 

Selv om aftalen bygger på Elektrikeroverenskomsten, er der også forskelle. Blandt andet indeholder den en decideret funktionæraftale. Det betyder, at forbundet fremover kan beholde og varetage interesserne for de medlemmer, som ’uddanner sig væk’ fra de mere traditionelle elektrikerområder. Disse medlemmer beskæftiger sig typisk med udvikling og programmering af eksempelvis styrefunktioner.

- Det er en milepæl i vores historie at indgå en overenskomst på det her område. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os over at kunne gøre en fælles indsats med Dansk El-Forbund for at flest muligt bliver organiseret. Derudover er konkurrence jo altid godt, og derfor er det positivt, at vi nu er flere organisationer, der tilbyder en fuld organisering på el-området, siger direktør i Arbejdsgiverne Jani Lykke Methmann.