Jani Lykke Methmann

Det var ordene - så mangler vi bare handlingen

Danmark har siden 00’erne mistet 100.000 produktionsarbejdspladser. Væsentligt flere end vores nabolande. Derfor nedsatte regeringen i efteråret et produktionspanel, der skulle arbejde med at styrke Danmark som produktionsland. 

Initiativet er godt og tiltrængt - for situationen er alvorlig. Vi sidder med konsekvenserne af, at politikerne stirrede sig blinde på, at Danmark skulle satse på vidensjob, mens jobbene i fremstillingsindustrien forsvandt til andre lande. Men man kan ikke undvære industrien. Produktion og innovation opstår ofte i et samspil. 

Det var dog noget overraskende, at produktionspanelet på 11 mand stort set kun skulle bestå af direktører og koncernchefer fra helt store virksomheder. Eksempelvis Novozymes, Arla Foods, Danfoss og LEO. Kun et par enkelte direktører, der ikke kan tælle sine ansatte i tusinder, er med som repræsenterer for helt almindelige virksomheder. Dem som faktisk udgør langt hovedparten af erhvervslivet. 

Men anbefalingerne ser faktisk gode ud. Eksempelvis står det øverst på deres dagsorden, at små og mellemstore virksomheders investeringer i viden og produktionsteknologi skal løftes. At beskedne investeringer i produktionserhvervene betyder, at danske virksomheder mister konkurrencekraft. Derfor anbefaler panelet, at man styrker incitamenterne for investeringer, der understøtter avanceret produktion - særligt for de små og mellemstore virksomheder.

Det er rigtigt set. Her ligger der et enormt uforløst potentiale. Rigtig mange små og mellemstore virksomheder har evnerne og viljen til at være helt i front, når det handler om den nyeste produktionsteknologi. Det interessante bliver bare at følge, hvor meget politikerne vil følge anbefalingerne - og sætte handling bag ordene. 

Anbefalingen kræver, at bankerne kommer mere med på vognen. Og her oplever rigtig mange mindre virksomheder, at det er alt for svært at få adgang til finansiering. Faktisk i sådan en udstrækning, at mange helt opgiver overhovedet at søge om finansiering. Så skal der gøres noget, som reelt har en indflydelse på de mindre virksomheders teknologiniveau, skal der stilles helt anderledes krav til bankerne. Ellers bliver produktionspanelets anbefalinger bare tomme ord.

Af Jani Lykke Methmann, direktør